Travma ve Kalp

Ali Karakuş, Güven Kuvandık, İyad Fansa
1.732 430

Öz


Travma hastaları ülkemizde acil servislere sık başvuru nedenlerindendir. Trafik kazaları dünyada en sık görülen mortalite ve morbitide nedeni olup bu kazalar sonucu ölümlerin %20’si kalp yaralanması kaynaklıdır. Bu nedenle özellikle trafik kazalarında kalp etkileniminin tespiti ölümlerin azaltılmasında oldukça önemlidir.
Kalp yaralanmasının tanısında önemli olan hızlı tanı koymaktır. Bu hastalarda sürekli kalp monitorizasyonu yapılmalıdır. Böylelikle travmayı takiben kalp yaralanmasına bağlı önemli komplikasyonlar ve ölüm önlenebilmektedir. Travmalı hastalarda kardiak belirteçlerin yükselmesi, anormal elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi (EKO) bulguları, bu hastalarda kalp etkileniminin yüksek olduğunu düşündürmektedir.
Sonuç: Travmalı hastalara kardiak etkilenimi olabileceği düşünülerek, ritm ve hemodinamik bozukluk açısından kalp monitorizasyonu ve yakın takip yapılmalıdır. Acil girişim gereken
hastalara müdahale gecikmeden planlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Travma, Kalp Yaralanması


Anahtar kelimeler


Anahtar Yaralanması kelimeler: Travma, Kalp

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.25718

Referanslar


Özgüç H, Kaya E, Korun N. Trauma resuscitation Factors Affecting Mortality. Ulusal Travma Dergisi, 1995; 1(1): 51-8.

Kaya E. Approach to patients with multiple trauma. Şahinoğlu AH. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri 2. Baskı, Ankara: Türkiye Klinikleri, 2003: 331-6.

Algower M. Trauma systems in Europe. Am J Surg, 1991; 161(2 ):226-9.

Buchman TG, Hall BL, Bowling WM, Kelen GD. Thoracic Trauma. Cline DM, Ma OJ, Tintinalli JE. Emergency Medicine. 5th Ed. America: Mc Graw Hill View CO,2002:100.

Karakuş A. Çoklu Travmalı Olgularda Kalp Etkilenmesinde Etkili Faktörler. Erişim adresi: http//library.cu.edu.tr/tezler/6134.pdf. Erişim tarihi: 17.1.2015

Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M. Travma. Uzar Aİ, Kayahan C. Kinematics of Trauma. 1.Baskı, İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2005: 33-45.

Eastman AB, Lewis ER, Champion HR. Regional Trauma System Design: Critical Consepts. Am J Surg,1987; 154(1 ): 79-84.

Krantz BE, Ali J, Aprahamian C. Advanced Trauma Life Support. 6th Ed,Chicago: United States of America, 1997: 247.

Bayer MJ, Burdick D. Diagnosis of miyocardial contusion in blunt chest trauma. JACEP,1977;6(1 ):238-42.

Hendel PN, Grant AF. Blunt traumatic rüpture of the heart. J Thorac Cardiovasc Surg 1981;81(4 ):574-576.

Culliford AT. Nonpenetrating cardiac trauma. In: Hood RM, et al. Thoracic trauma. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1989:211-23.

Günay K, Taviloglu K, Eskioğlu E, Ertekin C. Factors affecting mortality penetrating cardiac injuries. Ulusal Travma Dergisi 1995; 1(1): 47-50.

Karakuş A., Kekeç Z., Tüm Yönleriyle Acil Tıp, Tanı Tedavi ve Uygulama Kitabı,“Travma Acilleri/Kalp Yaralanmaları”, Nobel Yayınları, Editör: Kekeç Z, Adana, 2010, S: 653-666.

Mattox KL, Flint LM, Carrico CJ. Blunt cardiac injury. J Trauma, 1992; 33(5):649 – 50.

Mandal AK, Oparah SS. Unusually low mortality of penetrating wound of the the chest: Twelve years experience. J Thorac Cardiovasc Surg. 1989; 97(1 ): 119-25.

Grbolar A, Korkmaz O, Sapmaz I, Saba T, Sapmaz F. Penetrating Cardiac Injury: Case Report Journal of Clinical and Analytical Medicine 2014;5(2): 151-3

Tucker JF, Collins RA, Anderson AJ. Early diagnostic efficiency of cardiac troponin I and cardiac troponin T for acute miyocardial infarction. Acad Emerg Med, 1997;4(1):13-21.

Özçelik C. Cardiac Affection. Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M. Travma. 1.Baskı, İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2005: 853-64.

Ranasinghe AM, Lewis ME, Graham TR. Miyocardial contusion. Trauma, 2004;6(2 ):169-75.

Bodor GS, Porterfield D, Voss E. Cardiac troponin I is not expressed in fetal and adult human skeletal muscle tissue. Clin Chem, 1995;41( 1):1710-5.

Adams JEI, Bodor GS, Davila-Roman VG. Miyocardial injüry/infarction: Cardiac troponin I: A marker with high specificity for cardiac injüry. Circulation, 1993; 88(1): 101-106.

Karakuş A, Kekeç Z ,Akçan R ,Seydaoğlu G. “ The relationship of trauma severity and mortality with cardiac enzymes and cytokines at multiple trauma patients. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2012;18 (4):289-295.

Sansoy V. Archıves Of The Turkısh Socıety Of Cardıology. American Heart Association(AHA) Logos Yayıncılık İstanbul 2011: 39; 1-34

Günay Ş, Eser I, Özbey M, Ağar M, Kürkçüoğlu IC. Our Experiences with Chest Trauma

Patients in Syrian Civil War. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10 .4328/JCAM.2247 2014

Çobanoğlu U, Melek M. Chest Traumas in Childhood. . Journal of Clinical and Analytical Medicine 2011;2(3):11-5
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.