Pnömonektomili Bir Hemodiyaliz Hastasında Arteriyovenöz Fistül Açılması Sonrasında Gelişen Akut Akciğer Ödemi

Osman Esen, Erkan Şengül, Aysun Şengül, Sema Öncül, Süleyman Temiz, Mehmet Yılmaz
1.460 599

Öz


Arteriovenöz fistül, kronik hemodiyaliz hastalarında damar eriĢimi için sıklıkla tercih edilen bir yoldur. Arteriovenöz fistülün kalp ve pulmoner vasküler sistem üzerinde etkileri mevcuttur. Yüksek debili kalp yetmezliği, arteriovenöz fistülün nadir görülen önemli bir komplikasyonudur. Burada, sol akciğeri malignite nedeni ile total olarak alınan ve arteriovenöz fistül açılmasını takiben akut akciğer ödemi geliĢen bir hemodiyaliz hastası sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: akciğer ödemi, arteriovenöz fistül, hemodiyaliz, kalp yetmezliği, pnömonektomi


Anahtar kelimeler


Anahtar arteriovenöz fistül, hemodiyaliz, kalp yetmezliği, pnömonektomi Kelimeler: akciğer ödemi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.21852

Referanslar


Stenvinkel P, Herzog CA. Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease. In Floege J, Johnson RJ, Feehally J (Editors). Comprehensive Clinical Nephrology. 4th ed. Missouri, Elsevier Saunders, 2010, 935-50.

Brescia MJ, Cimino JE, Appel K, et al. Chronic hemodialysis using venipuncture and a surgically created arteriovenous fistula. N Engl J Med. 1966; 275: 1089-92.

Süleymanlar G, Altıparmak MR, Seyahi N, Trabulus S. Türkiye‟de Nefroloji - Diyaliz ve Transplantasyon Registry 2011. Ġstanbul: Pasifik Reklam ve Tanıtım Hizmetleri / Armoni Nüans Görsel Sanatlar 2012: 5-19.

Padberg FT Jr, Calligaro KD, Sidawy AN. Complications of arteriovenous hemodialysis access: Recognition and management. J Vasc Surg. 2008; 48 (5 Suppl): 55-80.

Basile C, Lomonte C, Vernaglione L, Casucci F, Antonelli M, Losurdo N. The relationship between the flow of arteriovenous fistula and cardiac output in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2008;23:282-7.

GökĢin Ġ, Baltalarlı A, Önem G et al. Arteriovenöz fistül operasyonları: erken ve geç dönemde revizyon gerektiren komplikasyonlar. Türk Gögüs Kalp Damar Cer Der 2004, 12: 180-3.

MacRae JM, Pandeya S, Humen DP, Krivitski N, Lindsay RM. Arteriovenous fistula-associated high-output cardiac failure: a review of mechanisms. Am J Kidney Dis 2004;43:

e17-22.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.