Karın Germe Ameliyatı Kontrendikasyonlarının Gözden Geçirilmesi ve Komplike Olmuş Olgu Sunumu

Metin Temel, Ethem Zobacı, Ahmet Kahraman, Mustafa Özkan, Ali Ö. Karakaş
1.483 761

Öz


Giriş: Abdominoplasti vücut şekillendirmede en popüler cerrahi işlemlerdendir. En sık görülen komplikasyonlar seroma ve yara iyileşme problemleridir. Bu çalışmada abdominoplasti kontrendikasyonları ile komplikasyon nedeniyle takip edilen bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.
Olgu sunumu: 57 yaşında, hasta abdomen bölgesinde enfekte olmuş açık yara ile başvurdu. Hastanın 15 yıldır diyabet ve hipertansiyon nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Yapılan muayenesinde kolesistektomi skarının mevcut olduğu ve vücut kitle indeksinin 37 olduğu tespit edildi. Abdominoplasti sonrasında karın ön duvarında Enfeksiyon bulguları geriledikten sonra abdominal bölgedeki doku defekti greftlenerek defekt kapatımı yapıldı.
Tartışma: Vücut şekillendirmede rağbet görmesine rağmen abdominoplasti halen birçok komplikasyonu beraberinde getirebilen bir cerrahi prosedürdür. Bu nedenle hastaların iyi seçilmesi kontrendikasyonların ve göreceli kontrendikasyonların hasta eksenli düşünülerek hastanın özelliklerine göre endikasyon sınırlarının çizilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Abdominoplasti Komplikasyonları; Diyabet; Hipertansiyon; Vakum Yardımlı Kapama.


Anahtar kelimeler


Anahtar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.42962

Referanslar


Zammerilla LL, Zou RH, Dong ZM, et al. Classifying severity of abdominal contour deformities after weight loss to aid in patient counseling: a review of 1006 cases. Plastic and reconstructive surgery 2014;134:888e-894e

van Uchelen JH, Werker PM, Kon M. Complications of abdominoplasty in 86 patients. Plastic and reconstructive surgery 2001;107:1869-1873

Hensel JM, Lehman JA, Jr., Tantri MP, et al. An outcomes analysis and satisfaction survey of 199 consecutive abdominoplasties. Annals of plastic surgery 2001;46:357-363

Floros C, Davis PK. Complications and long-term results following abdominoplasty: a retrospective study. British journal of plastic surgery 1991;44:190-194

Neaman KC, Hansen JE. Analysis of complications from abdominoplasty: a review of 206 cases at a university hospital. Annals of plastic surgery 2007;58:292-298

Pollock T, Pollock H. Progressive tension sutures in abdominoplasty. Clinics in plastic surgery 2004;31:583-589, vi

Nahas FX, Ferreira LM, Ghelfond C. Does quilting suture prevent seroma in abdominoplasty? Plastic and reconstructive surgery 2007;119:1060-1064; discussion 1065-1066

Manassa EH, Hertl CH, Olbrisch RR. Wound healing problems in smokers and nonsmokers after 132 abdominoplasties. Plastic and reconstructive surgery 2003;111:2082-2087; discussion 2088-2089

El-Khatib HA, Bener A. Abdominal dermolipectomy in an abdomen with pre-existing scars: a different concept. Plastic and reconstructive surgery 2004;114:992-997

Mayr M, Holm C, Hofter E, et al. Effects of aesthetic abdominoplasty on abdominal wall perfusion: a quantitative evaluation. Plastic and reconstructive surgery 2004;114:1586-1594

Rogliani M, Silvi E, Labardi L, et al. Obese and nonobese patients: complications of abdominoplasty. Annals of plastic surgery 2006;57:336-338

Huger WE, Jr. The anatomic rationale for abdominal lipectomy. The American surgeon 1979;45:612-617

Matarasso A. Abdominolipoplasty. Clinics in plastic surgery 1989;16:289-303

Matarasso A. Awareness and avoidance of abdominoplasty complications. Aesthetic surgery journal / the American Society for Aesthetic Plastic surgery 1997;17:256, 258-261

Baroudi R, Ferreira CA. Seroma: how to avoid it and how to treat it. Aesthetic surgery journal / the American Society for Aesthetic Plastic surgery 1998;18:439-441
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.