SÜT ÇOCUĞUNDA SIRADIŞI BİR YABANCI CİSİM ASPİRASYONU

Sertac Duzer, Oner Sakallioglu, Abdulvahap Akyigit, Cahit Polat, Pinar Gundogan Bozdag
1.644 533

Öz


Yabancı cisim aspirasyonları çocukluk çağında hayatı tehdit eden acillerdendir. Üç yaş altı çocuklarda daha sık görülmektedir. Zamanında tanınmaları ve tedavi edilmeleri durumunda ciddi komplikasyonlardan kaçınılmış olur. Gecikmiş tanı inatçı öksürükten, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve bronşiektaziye kadar farklı klinik bulgulara neden olabilir.  Çocukluk çağının bu grup acillerinin büyük bir bölümü önlenebilir. Bu konuda aile eğitimi oldukça önemlidir. Bu yazıda yumurta kabuğu aspire eden 9 aylık bir kız çocuğu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, çocuklar, radyografi, eğitim

Anahtar kelimeler


Yabancı cisim aspirasyonu, çocuklar, radyografi, eğitim

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.50999

Referanslar


Foltran F, Ballali S, Passali FM, Kern E, Morra B, Passali GC, et al. Foreign bodies in the airways: a meta-analysis of published papers. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76(1):12-9.

Eren S, Balci AE, Dikici B, Doblan M, Eren MN. Foreign body aspiration in children: experience of 1160 cases. Ann Trop Paediatr. 2003;23(1):31-7.

Oncel M, Sunam GS, Ceran S. Tracheobronchial aspiration of foreign bodies and rigid bronchoscopy in children. Pediatr Int. 2012;54(4):532-5.

Pan H, Lu Y, Shi L, Pan X, Li L, Wu Z. Similarities and differences in aspirated tracheobronchial foreign bodies in patients under the age of 3 years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76(6):911-4.

Rothmann BF, Boeckman CR. Foreign bodies in the larynx and tracheobronchial tree in children. A review of 225 cases. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1980;89:434-6.

Smitheringale A. Management of foreign bodies of the tracheobronchial tree. In Pearson(ed) Thoracic surgery Philadelphia Churchil Livingstone. 1995:591-9.

Elhassani NB. Tracheobronchial foreign bodies in the Middle East. A Baghdad study. J Thorac Cardiovasc Surg. 1988;96(4):621-5.

Steen KH, Zimmermann T. Tracheobronchial aspiration of foreign bodies in children: a study of 94 cases. Laryngoscope. 1990;100(5):525-30.

Mantor PC, Tuggle DW, Tunell WP. An appropriate negative bronchoscopy rate in suspected foreign body aspiration. Am J Surg. 1989;158(6):622-4.

Muranjan M, Bavdekar S, Batra H, Birajdar S, Borwankar SS. Unusual aero-digestive foreign bodies: tribulations and tragedies. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005;69(9):1269-74.

Yang JY, Deutsch ES, Reilly JS. Bronchooesophagograpy. In: James B Snow Jr, John Jacob Ballenger, eds Ballenger's Otolaryngology Head Neck Surgery Hamilton, Ontario: BC Decker Inc, 2003:1553.

Ufuk C, Muhammed C. 0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özefagus Yabancı cisimleri. Van Tıp Dergisi 2008; 15(2):51-7.

Herranz-Gonzalez J, Martinez-Vidal J, Garcia-Sarandeses A, Vazquez-Barro C. Esophageal foreign bodies in adults. Otolaryngol Head Neck Surg. 1991;105(5):649-54.

Celik O, Yalcın S, Askın Z, Inan E, Gök U, Hancer A. ÖzofagusYabancı Cisimleri. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1995;3:54-8.

Erpek G, Kızılay A, Saydam L. Özofageal ve Trakeobronşial Yabancı Cisimler. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1996;4(3):258-61.

Alpay HC, Kaygusuz I, Karlıdag T, Keles E, Orhan I, Yalcın S. Özefagus Yabancı Cisimleri. Fırat Tıp Dergisi 2008;13(4): 247-250

Aydogan LB, Tuncer U, Soylu L, Kiroglu M, Ozsahinoglu C. Rigid bronchoscopy for the suspicion of foreign body in the airway. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006;70(5):823-8.

Loo CM, Hsu AA, Eng P, Ong YY. Case series of bronchoscopic removal of tracheobronchial foreign body in six adults. Ann Acad Med Singapore. 1998;27(6):849-53.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.