KLARİTROMİSİNE BAĞLI GELİŞEN AKUT PANKREATİT

M. Murat Çelik, Mehmet Demir, Melda Bulgurcu, Ali Karakuş, Gamze Kavvasoğlu
1.626 439

Öz


Akut pankreatit vakalarının çoğu safra yolu
hastalıkları ve alkol kullanımı nedeniyle
gelişir. Akut pankreatite yol açabilecek diğer
faktörler abdominal travma, endoskopik
retrograd kolanjiyo pankreatografi,
hiperparatiroidi, hiperlipidemi, viral
enfeksiyonlar ve ilaçları içerir. Akut
pankreatitlerin %2’sinin ilaçlarla ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Otuz üç yaşında erkek hasta
peptik ülser nedeniyle kendisine başlanmış
olan klaritromisin, amoksisilin ve lansoprazol
tedavisinin üçüncü günü kliniğimize pankreatit
bulgularıyla başvurdu. Hastada klaritromisin
kullanımı dışında pankreatit nedeni olabilecek
herhangi bir ilaç kullanımı bulunmamaktaydı.
Literatürde makrolid grubu antibiyotik
kullanımına bağlı olarak geliştiği bildirilmiş
olan birkaç akut pankreatit olgusu mevcuttur.

Bu makalede de klaritromisin kullanımı
sonrası gelişen akut pankreatitli bir olgu
sunulmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Klaritromisin, akut
pankreatit, makrolid


Tam metin:

PDF


Referanslar


Friedman LS, Liver, biliary tract & pancreas disorders. In: McPhee SJ, Papadakis MA.

Lange Current Medical Diagnosis & Treatment. New york, Mc Graw Hill, 2013;662-

Wilmink T, Frick TW. Drug-induced pancreatitis. Drug Safety 1996;14:406.

Battillocchi B, Diana M, Dandolo R et al. Drug-induced acute pancreatitis: a personal

contribution. Chir Ital. 2002;54(5):605-612.

Gumaste VV. Erythromycin-induced pancreatitis. Am J Med. 1989;86:725.

Trimble GX. Acute pancreatitis induced by erythromycin. Am J Med. 1989;

(6):701.

Hawksworth CR. Acute pancreatitis associated with infusion of erythromycin

lactobionate. Br Med J. 1989;298:190.

Fang CC, Wang HP, L in JT. Erythromycin-induced acute pancreatitis. J Toxicol Clin

Toxicol. 1996;34(1):93-95.

Berger TM, Cook WJ, O’Marcaigh AS, et al. Acute pancreatitis in a 12-year-old girl

after an erythromycin overdose. Pediatrics. 1992;90(4):624-626.

Renkes P, Petitpain N, Cosserat F, Bangratz S, Trechot P. Can roxithromycin and

betamethasone induce acute pancreatitis? A case report. JOP. 2003; 4(5):184-186.

Souweine B, Fialip J, Ruivard M, Aumaitre O, L avarenne J, Phillipe P. Acute

pancreatitis associated with roxithromycin therapy. DICP. 1991;25(10):1137.

Leviu L, Yair L, Yehuda S. Pancreatitis induced by clarithromycin. Ann Intern Med.

;125(8):701.

Rassiat E, Michiels C, Jouve JL, Sgro C, Faivre J, Hillon P. Acute pancreatitis after

clarithromycin and beta-methasone. Gastrenterol Clin Biol. 2003;27(1):123

Shouwenberg BJ, Deinum J. Acute pancreatitis after a course of clarithromycin. Neth J

Med. 2003;61:266.

Bradley EL 3rd. A clinically based classification system for acute pancreatitis.

Summary of the International Symposium on Acute Pancreatitis, Atlanta, Ga,

September 11 through 13, 1992.Arch Surg. 1993;128(5):586-590.

Carroll JK, Herrick B, Gipson T, Lee SP. Acute pancreatitis: diagnosis, prognosis, and

treatment. Am Fam Physician. 2007;75(10):1513-1520.

Underwood TW, Frye B. Drug-induced pancreatitis. Clin Pharm. 1993;12(6):440-448.

Runzi M, L ayer P. Drug-associated pancreatitis: facts and fiction. Pancreas.

;13(1):100-109.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.