ENSEFALOMALAZİK GÖRÜNÜMLÜ GLİABLASTOME MULTİFORME: OLGU SUNUMU

S. Kağan Başarslan, Cüneyt Göçmez, Abdülkerim Gökoğlu, Ahmet Menkü
1.588 423

Öz


GBM bilindiği gibi sık görülen ve en malign
olan primer beyin tümörüdür. Cerrahideki tüm
gelişmelere ve sonrasında kemoterapi,
radyoterapi uygulanmasına rağmen kötü
prognozu devam etmektedir. Radyolojik olarak
heterojen kontrast tutma, yaygın çevresel ödem
ve şift ile karakterizedir. Burada radyolojik
olarak ensefalomalazi izlenimi veren ve
literatürde oldukça nadir rastlanılan bir
glioblastome multiforme olgusunu tanımlandı.
Anahtar Kelimeler: Encephalomalazi,
Glioblastome Multiforme


Tam metin:

PDF


Referanslar


Apuzzo MLJ: Malignant Cerebral Glioma (Neurosurgical Topics, 2). Park Ridge, IL:

American Association of Neurological Surgeons, 1990

Watanabe M, Tanaka R, Takeda N: Magnetic resonance imaging and histopathology

of cerebral gliomas. Neuroradiology 34:463–469, 1992.

Smirniotopoulos, J. G.; Murphy, F. M.; Rushing, E. J.; Rees, J. H.; Schroeder, J. W.

(2007). "From the Archives of the AFIP: Patterns of Contrast Enhancement in the

Brain and Meninges". Radiographics 27 (2): 525–51.

Marks MP. Cerebral ischemia and infarction. In: Atlas SW, editors. 3 rd ed. Magnetic

resonance imaging of the brain and spine. Philadelphia: Lippincott-Raven; 2002. p.

-79.

Davis et al., Textbook of Neuropathology, 2nd ed, p665; J Neuropathol Exp Neurol,

Mar;54(2):268-75).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.