İçindekiler

MKUTD Editörlük
1.312 278

Öz


Çocukluk Döneminde Vezikoüreteral Reflüsü Olan Vakaların Etiyolojik Nedenleri Tanı Ve Tedavi Yöntemleri

Tanju Çelik, Mustafa Bak, Kemal Türker Ulutaş

Etiology, Diagnosis And Treatment Methods Of The Patients With Vesicoureteral Reflux In Childhood.........1-10.

Tüberküloz Tedavisi Sırasında Gelişen Hepatotoksisite: Olgu Sunumu

Fatmagül Başarslan, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Asena Çiğdem Doğramacı, Cahide Yılmaz

The Hepatotoxocity Developped During Tuberculosis Treatment: A Case Report…………………..……….11-17

İmplant Destekli Kulak Protezi: Olgu Sunumu

Ali Rıza Tunçdemir, Bahadır Kahraman, Makbule Tuğba Tunçdemir

Implant Retained Auricular Prosthesis: A Case Report....................................................................................18-21

Tedaviye Yanıt Vermeyen Kabakulak: Kistik Higroma Olgusu

Ahmet İbrahim Kurtoğlu, Murat Tutanç, Hanifi Bayaroğulları, Vefik Arıca, Fatmagül Başarslan

Mumps Not Respond To Treatment: A Case Of Cystic Hygroma......................................................................22-26

Astım Bulguları İle Başvuran Hasta: Sağ Bronş Yabancı Cismi

Murat Tutanç, Ergün Kaya, Hanifi Bayaroğulları, Vefik Arıca, Fatmagül Başarslan, Bülent Akçora

Patient Refered With Findings Of Asthma: A Foreign Body At The Right Main Bronchus..............................27-30


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.