TEDAVİYE YANIT VERMEYEN KABAKULAK: KİSTİK HİGROMA OLGUSU

Ahmet İbrahim Kurtoğlu, Murat Tutanç, Hanifi Bayaroğulları, Vefik Arıca, Fatmagül Başarslan
1.320 421

Öz


ÖZET

Konjenital lenfatik malformasyon olan kistik higroma, çoğunlukla servikal bölge yerleşimli olup kistik lenfanjiyom olarak da adlandırılır. Oluşumu hakkında brankiyal yapıların inkomplet kapanması, lenf nodunda tükrük bezi inklüzyonu veya her iki durumun birlikte rol oynadığı iddia edilmektedir. Ayırıcı tanıda; tüberküloz lenfadenit, lipoma, kistik higroma, metastatik tümörler, lenfoma, süpüratif lenfadenitler, hemanjiom, lenfanjiom, laringosel ve ranulanın dikkate alınması gerekir. Tedavisi, cerrahi eksizyondur. Bu çalışmada kulak altında kitle şikâyeti ile kabakulak tedavisi gören fakat iyileşmeyince yanlış tanı aldığı fark edilip sevk edilen bir vakayı sunduk. Hastanın manyetik rezonans görüntülemesi yapıldı. Kistik higroma ile uyumlu kitle saptandı ve cerrahiye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler: Kistik higroma, kabakulak, lenfatik malformasyon


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.