ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS

Sami Doğan, Hakan Ateş, Mesut Erbaş, Ömür Öztürk, Suat Gezer, Sami Karapolat
1.547 451

Öz


ÖZET

Asemptomatik bilateral pnömotoraks literatürde sık rastlanan bir olgu değildir. Yoğun bakım ünitesinde multıpl travma nedeniyle takip edilen olguda santral venöz kateter takılmasından üç gün sonra solunum sıkıntısının ortaya çıkması, kan gazı değerlerinin kötüleşmesi, nedeniyle çekilen PA akciğer grafisinde bilateral pnömotoraks saptandı. Subklavian venöz kateterizasyon yapılan olguların günlük akciğer grafileriyle kontrolü bu komplikasyonun erken tanısında çok önemlidir. Pnömotoraks tespit edildiğinde esas olan acil olarak tüp torakostomi yoluyla intraplevral havanın dışarı boşaltılması gerekir.

Anahtar kelimeler: Pnömotoraks, santral venöz kateterizasyon, asemptomatik bilateral pnömotoraks,


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.