İçindekiler

MKUTD Editörlük
1.243 361

Öz


Çocukluk Çağı Femur Kırıklarının Tedavisinde Dolaylı Redüksiyon ve Kilitli Plak Uygulama Sonuçlarımız

Turgut Akgül, İzzet Korkmaz, Güzelali Özdemir, Ferit Yücel, Özgür Çiçekli.

Surgical Treatment Results of Pediatric Femoral Fractures by Indirect Reduction and Locking plates...........1-11

Hemodiyaliz Hastalarında Total ve Serbest PSA Düzeylerinin Araştırılması

Mehmet İnci, Ali Çetinkaya, Erhan Yengil, Nilüfer Oğuzhan, Türker Ulutaş, Mürsel Davarcı

Investigation of total and free PSA levels in hemodialysis patients…...............................................................12-16

Bir Türk talasemi majör hasta grubunda deferiprona bağlı agranülositozun yüksek sıklığı

Mehmet Rami Helvacı, Süleyman Oktar, Figen Yakar Günay, Müge Öztürk Tellioğlu, Vefik Arıca, Hasan Kaya What a high frequency of deferiprone-induced agranulocytosis in a Turkish population of thalassemia majör………….17-27

Bisiklet Kazası Sonucu Duodenum Rüptürü Nedeniyle Ölüm: Olgu Sunumu

Alper Keten, Ramazan Karanfil, Cem Zeren, Ekrem GülerMustafa

Death Due To Duodenal Rupture Following Bicycle Accident: Case report....................................................28-32

Baryum aspirasyonu: Olgu Sunumu

Ersin Şükrü Erden, Ali Karakuş, Ertan Tuncel, Mehmet Yaldız, Sinem Karazincir

Barium Aspiration: A Case Report....................................................................................................................33-39

Anjiomatöz meningioma: Tanısal bir İkilem!

Tümay ÖZGÜR, Serhat TOPRAK, Mehmet YALDIZ, Nebi YILMAZ

Angiomatous meningioma: a diagnostic dilemma!............................................................................................40-44


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.