BARYUM ASPİRASYONU: OLGU SUNUMU

Ersin Şükrü Erden, Ali Karakuş, Ertan Tuncel, Mehmet Yaldız, Sinem Karazincir
1.537 500

Öz


Özet

Baryumlu grafilerin çekimi sırasında baryum aspirasyonu nadir görülmekte olup, baryum aspire eden hastalar asemptomatik olabileceği gibi ölümle sonuçlanan vakalarda bildirilmiştir. Biz burada yutma güçlüğü nedeniyle baryumlu özefagus grafisi çekimi sırasında baryum aspire eden bir olgu sunuyoruz. 77 yaşında erkek hasta baryumlu özefagus grafisi çekimi sırasında gelişen öksürük, nefes darlığı şikayetleri ile acil servise başvurdu. Akciğer grafisinde; her iki ana bronşta ve sol akciğer alt zon medial bölümündeki bronşlarda opak madde izlendi. Hasta göğüs hastalıkları kliniğine baryum aspirasyonu tanısı ile yatırıldı. Toraks BT’de; özefagus proksimal kısmında trakeaya bası ve invazyon oluşturan kitle lezyonu izlendi. Bronkoskopi’de trakea arka duvarda dıştan bası ile daralma, mukozada infiltrasyon, ana karinada küntleşme izlendi. Trakea, ana karina düzeyinden punch biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucu; yassı hücreli karsinom olarak raporlandı. Onkoloji kliniğiyle konsülte edilen hasta bu kliniğe devredildi.

Anahtar Kelimeler: Baryum sülfat, Özefagus karsinomu, Solunumla aspirasyon


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.