ANOGENİTAL VERRÜLÜ ÇOCUK HASTALARINDA 3 YILLIK GÖZLEM

Özlem Ekiz, Emine Nur Rifaioğlu, Bilge Bülbül Şen, Tuğba Şen, Adnan Çelikel, Dua Sümeyra Demirkıran, Asena Çiğdem Doğramacı
1.568 530

Öz


Özet

Amaç: Çocuklarda görülen anogenitalverrülerin

(AGV) erişkinlerden farklı bir önemi bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı, son 3 yılda kliniğimize AGVşikayeti ile getirilen 12 yaş altı çocuk hastaların klinik özelliklerini, olası bulaş yollarını, verilen tedavi şekillerini ve tedavideki başarı oranımızı belirlemektir.

Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2009 - Ocak 2013 tarihleri arasında Dermatoloji kliniğimize başvuran, AGV’li 12 yaş altı çocuk hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, başlangıç yaşı, hastalık süresi, lokalizasyon, vücudun başka bir bölgesinde klinik verruka, ailede veya çocuğa bakan kişilerde vücudun herhangi bir yerinde verruka varlığı, verilen tedavi şekli ve hastanın son muayenedeki durumları kaydedildi.

Bulgular: Hastanemizde klinik olarak AGV tanısı alan bütün hastalar içerisinde çocuk hastaların oranı %3.2 idi. Çalışmaya alınan toplam 9 hastanın 5’i (%55.6) kız, 4’ü (%44.4) erkekti. Sekiz hastada sadece perianal tutulum (%88.9), bir hastada ise sadece genital tutulum bulunmaktaydı. Hiçbir olgumuzda cinsel istismarı düşündürecek bulguya rastlanılmadı. Hastalarımızın hepsine tedavi uygulandı. Beş hastada verilen tedavi ile lezyonları tamamen düzeldi.

Sonuç: Çocuklardaki AGV sıklıkla kız çocuklarında ve perianal bölgede görülmektedir.

Yetişkinlerden farklı olarak çocuk olgularda hem bulaşma yolunun saptanması hem de uygun tedavinin yapılması oldukça zordur. Ayrıca bu tür olgularda cinsel istismar açısından her zaman dikkatli olmak gerekmektedir. Tedavi seçenekleri yetişkinler ile benzer şekildedir. Tüm aile bireyleri çocuklardaki AGV'nin bulaşma şekilleri, tedavi seçenekleri ve tedavi sonrası nüksler konularında ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Çocuk, anogenitalverrü, cinsel istismar


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.