CEP TELEFONU VE YILDIRIM ÇARPMASI: İKİ OLGU SUNUMU

Ramazan Karanfil, Alper Keten, Ramazan Akçan, Cem Zeren
1.497 738

Öz


Özet

Yıldırım çarpmasına bağlı ölümler ile adli tıp pratiğinde karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada yıldırım çarpması sonucu ölen 2 olgu sunulmuştur. Otuz iki ve kırk dokuz yaşında çobanlık yapan iki olgunun otopsisinde, yıldırım çarpması sonucu kardiyopulmoner arrest nedeniyle öldükleri tespit edildi. Olay yeri incelemesi ve otopside cep telefonlarına ilişkin dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Cep telefonun olumsuz havada koşullarında açık havada kullanımına dikkat edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Yıldırım çarpması, cep telefonu, ölüm


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.