ROMATIZMAL MITRAL KAPAK HASTALIĞINA BAĞLI DEV SOL ATRIUM

Eyüp Büyükkaya, Mehmet Fatih Karakaş, Mustafa Kurt, Şule Büyükkaya, Hanifi Bayaroğulları, Adnan Burak Akçay, Nihat Şen
1.051

Öz


Giriş:

Dev sol atrium, sol atrium çapının 65 mm’den büyük olması olarak tanımlanır(1) ve genelde romatizmal kapak hastalarında görülür(2). Hastaların çoğu ilerleyici nefes darlığı, disfaji, çarpıntı ve tromboembolik olaylar ile başvurur(3). Bu hastalarda sol atrium içerisinde kan akımının durgun hale gelmesi ve atrial fibrilasyon gibi ritm bozukluğun yaygın olması nedeniyle trombüs oluşumu ve embolik olaylar sık görülür. Hastaların bir kısmında dev sol atriumun sol ventrikülün hareketlerini etkileyerek hemodinamik bozukluklara neden olabileceği düşünülmektedir(4).

Bizim olgumuzda romatizmal mitral kapak hastalığına bağlı olarak dev sol atrium görüldü. Progressif olarak artan nefes darlığı ile başvuran olgumuzun INR düzeyi efektif olmasına rağmen sol atrium içerisinde spontan eko kontrast mevcuttu.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.