ENDOBRONŞİYAL LİPOM: OLGU SUNUMU ENDOBRONCHİAL LİPOMA: A CASE REPORT

Ersin Şükrü Erden, Tülin Durgun Yetim, Nebihe İsaoğulları, Hatice Kayım Bilgiç, Mehmet Yaldız, Serhat Toprak, Sinem Karazincir
1.441 490

Öz


Özet

Akciğerin benign tümörleri nadir görülmektedir. Endobronşiyal Lipom akciğerin çok nadir görülen bir benign tümörüdür. Yavaş büyüme gösteren bu tümör bronş obstrüksiyonuna neden olarak postobstüktif pnömoni, kalıcı parenkim hasarı gibi patolojilere yol açabilmektedir. Bununla birlikte bu olgular astım, kronik bronşit gibi yanlış tanılarla uzun süre izlenebilmektedir. Biz burada bronkoskopik biyopsi ile tanı koyduğumuz ve akciğerin çok nadir görülen benign tümörü olan Endobronşiyal Lipom olgusu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Bronkoskopi, Lipom, Pulmoner Neoplasm


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.