BASİT BÖBREK KİSTİ LAPAROSKOPİK DEKORTİKASYONUNDA HARMONİC™ SKALPEL ENERJİ KAYNAĞI KULLANIMININ ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ: DEVLET HASTANESİ TECRÜBESİ

M. Murat Rifaioğlu, Kadir Önem, Özkan Göğebakan
1.389 415

Öz


Amaç: Basit böbrek kisti dekortikasyonunda
monopolar kesici, plasmakinetik kesici ve
argon lazer uygulamaları literatürde yer
almaktadır. Bu çalışmamızda amacımız basit
böbrek kistinin laparoskopik
dekortikasyonunda Harmonic™ Scalpel enerji
kaynağının kullanımının etkinlik ve
güvenilirliğinin belirlenmesidir.

Gereç ve yöntem: Kliniğimizde Mart 2010 ve
Ocak 2011 yılları arasında toplam 7 hastaya
böbrek kisti nedeniyle transperitoneal
laparoskopik kist dekortikasyonu
uygulanmıştır. Peritona girilerek
pnömoperitoneum oluşturuldu. Todd çizgisi ve
gerato açıldıktan sonra kiste ulaşıldı. Kist
duvarı Harmonic™ scalpel kullanılarak
dekortike edildi. Operasyon lojuna silikon dren
konularak operasyon sonlandırıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 59 (22-
83) olarak bulundu, 5 hasta erkek 2 hasta kadın
idi. Kistlerin 4 tanesi sağ, 3 tanesi sol böbrek
yerleşimli idi. Kist çapları ortalama 96,1 mm
(83-110) idi. Ortalama operasyon süresi
96±8,7 dakika idi. Tüm hastaların loj drenleri
1,8±1,2 gün kaldı. Ortalama yatış süresi
2,5±1,7 gün olarak bulundu. Ortalama takip
süresi ise 13,4 (9-19)ay olarak bulundu. Hiçbir
hastada semptomatik rekürrens gözlenmedi.
Radyolojik rekürrens ise 1 hastada görüldü.

Sonuç: Harmonic™ scalpel laparoskopik
böbrek kisti dekortikasyonunda güvenle
kullanılabilecek etkin bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Böbrek kisti, laparoskopi,
ultrasonik enerji.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Siegel CL, McFarland EG, Brink JA, Fisher AJ, Humphrey P, Heiken JP (1997) CT of

cystic renal masses: analysis of diagnostic performance and interobserver variation. AJR Am

J Roentgenol 169 (3):813-818. doi:10.2214/ajr.169.3.9275902

Amar AD, Das S (1984) Surgical management of benign renal cysts causing obstruction of

renal pelvis. Urology 24 (5):429-433

Moufid K, Joual A, Debbagh A, el Mrini M (2002) (Lumboscopic treatment of simple renal

cysts: initial experience with 17 cases). Prog Urol 12 (6):1204-1208

Atug F, Burgess SV, Ruiz-Deya G, Mendes-Torres F, Castle EP, Thomas R (2006) Longterm

durability of laparoscopic decortication of symptomatic renal cysts. Urology 68 (2):272-

doi:10.1016/j.urology.2006.03.009

Hulbert JC (1992) Laparoscopic management of renal cystic disease. Semin Urol 10

(4):239-241

Tefekli A, Altunrende F, Baykal M, Sarilar O, Kabay S, Muslumanoglu AY (2006)

Retroperitoneal laparoscopic decortication of simple renal cysts using the bipolar

PlasmaKinetic scissors. Int J Urol 13 (4):331-336. doi:10.1111/j.1442-2042.2006.01299.x

Tuncel A, Aydin O, Balci M, Aslan Y, Atan A (2011) Laparoscopic decortication of

symptomatic simple renal cyst using conventional monopolar device. Kaohsiung J Med Sci 27

(2):64-67. doi:10.1016/j.kjms.2010.09.002

Laucks SP, Jr., McLachlan MS (1981) Aging and simple cysts of the kidney. Br J Radiol

(637):12-14

İstanbulluoğlu MO, Koşan, Murat, Çiçek, Tufan, Öztürk, Bülent, Özkardeş, Hakan. (2010)

Böbrek Kistlerinin Laparoskopik Dekortikasyonunda Ultrasonik Enerji Kullanımı: Etkin ve

Güvenilir Bir Yöntem. Selçuk Ünv Tıp Derg 26 (4):3

Wolf JS, Jr. (1998) Evaluation and management of solid and cystic renal masses. J Urol

(4):1120-1133

Demir E, Alan C, Kilciler M, Bedir S (2007) Comparison of ethanol and sodium

tetradecyl sulfate in the sclerotherapy of renal cyst. J Endourol 21 (8):903-905.

doi:10.1089/end.2006.0462

Kilinc M, Tufan O, Guven S, Odev K, Gurbuz R (2008) Percutaneous injection

sclerotherapy with tetracycline hydrochloride in simple renal cysts. Int Urol Nephrol 40

(3):609-613. doi:10.1007/s11255-007-9316-5

Madeb R, Feldman PA, Knopf J, Rub R, Erturk E, Yachia D (2006) Povidone-iodine

sclerotherapy is ineffective in the treatment of symptomatic renal cysts. J Endourol 20

(6):402-404. doi:10.1089/end.2006.20.402

Okeke AA, Mitchelmorre AE, Timoney AG (2001) Comparison of single and multiple

sessions of percutaneous sclerotherapy of simple renal cysts. BJU Int 87 (3):280

Okeke AA, Mitchelmore AE, Keeley FX, Timoney AG (2003) A comparison of aspiration

and sclerotherapy with laparoscopic de-roofing in the management of symptomatic simple

renal cysts. BJU Int 92 (6):610-613

Meyer F, Ioshii SO, Chin EW, Esser DM, Marcondes RT, Patriani AH, Pimpao Bde F

(2007) Laparoscopic partial nephrectomy in rats. Acta Cir Bras 22 (2):152-156

Yıldırım A BE, Göçer S, Başaran A, Tokuç R. (2009) Laparoskopik bipolar ve ultrasonik

enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 35

(3):5

Thwaini A, Shergill IS, Arya M, Budair Z (2007) Long-term follow-up after

retroperitoneal laparoscopic decortication of symptomatic renal cysts. Urol Int 79 (4):352-

doi:10.1159/000109722

Shiraishi K, Eguchi S, Mohri J, Kamiryo Y (2006) Laparoscopic decortication of

symptomatic simple renal cysts: 10-year experience from one institution. BJU Int 98 (2):405-

doi:10.1111/j.1464-410X.2006.06249.x

Su L (2006) Laparoskopic renal cyst ablation: Technique and results. Texbook of

laparoscopic urology. Taylor&Francis Ltd, New York
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.