SİLAH RUHSATI RAPOR BAŞVURULARI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Abdullah Atlı, Mahmut Bulut, Cem Uysal, Mehmet Cemal Kaya, Fatih Karababa, Mehmet Güneş, Sever Beşaltı, Yasin Bez, Aytekin Sır
1.683 510

Öz


Amaç: Türkiye’de ateşli silah kullanımının ciddi
boyutlardadır ve önemli bir halk sağlığı sorunu
haline gelmiştir. Bu çalışmada ki amacımız;
Türkiye’de ateşli silahların en sık kullanıldığı
illerinden biri olan Şanlıurfa’daki bir devlet
hastanesi sağlık kuruluna silah ruhsatı alımı için
başvuran kişilerin sosyodemografik özelliklerini
incelemektir.
Yöntemler: Şanlıurfa’daki bir devlet hastanesi
psikiyatri polikliniğine silah ruhsatı almak için
sağlık kurulu raporuna başvuran bireyler çalışmaya
dâhil edildi. Hastaneye Ekim 2010- Mart 2012
tarihleri arasında gerçekleşen 284 başvuru
incelendi.

Bulgular: Çalışmamızda başvuruların %95,4’ü
(n=271) erkek, %4,6’ü (n=13) kadınlardan oluştuğu
görülmektedir. Şahısların %12’si (n=34) 18-25,
%28,5’ (n=81) 26-35, %27,1’i (n=77) 36-45,
%21,5’I 46-55 (n=61) yaş aralığında ve %10,9’u
(n=31) 56 yaşın üstündeydi. %89,4’ü evliydi.
Başvuran kişilerin %42,2’si aylık bin liranın altında
geliri olduğunu ifade ederken %30,4’ünün ise üç
bin lira üstü geliri olduğu görüldü. Eğitim
durumuna bakıldığında %4,9’un (n=14) okuma
yazma bilmediği, %29,2’nin (n=146) ilköğretim
mezunu, %30,6’sının (n=87) ortaöğretim ve kalan
%13’ün (n=37) ise yüksek öğrenim gördüğü
anlaşılmıştır. Başvuranlar tarafından silahlanma
gerekçeleri olarak güvenlik %81,3, miras kalmış
olması %4,2, riskli işte çalışıyor olma %4,9,
komşusunda silah bulunması %2,8 ve diğer
nedenler %6,7 gösterildi. Şahısların yapılan
psikometrik incelemesi ve psikiyatrik
değerlendirme neticesinde toplam %4,7’sinde
(n=13) ruhsal hastalık olduğu tespit edildi.

Sonuç: Silahlanma intihar, adam öldürme/yaralama
gibi ciddi toplumsal sorunları artıran önemli bir
halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızda Şanlıurfa’da
sosyoekonomik özelliklerine göre her kesimden
silah ruhsatı alımı için başvuruların olduğu
görülmekte olup silahlanmanın bu ilimizde ele
alınması gereken ciddi bir halk sağlığı sorunu
olduğu düşünülebilir. Ayrıca silah ruhsatı için
yapılan başvurularda ayrıntılı psikiyatrik muayene
ve psikometrik inceleme yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Silah ruhsatı, sağlık kurulu,
Şanlıurfa


Tam metin:

PDF


Referanslar


Balcıoğlu İ. Adli Psikiyatri ve Silah. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7:10-17.

Demirkan Ö, Demirkan S, Dal U, et al. Silâh sâhibi olması sakıncalı kişilik özellikleri.

Adlî Psikiyatri Dergisi. 2005;2:21-30.

Ayyıldız E, Günaydın B. "Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri"

Yerel Medya Seminerleri / DİYARBAKIR - RİZE. İstanbul: Umut Vakfı; 2007.

Özdeş T. Ateşli Silahlarla İşlenmiş Suçlar ve Silah Ruhsatı, Av Tüfeği Tezkeresi ile

Sahiplik Belgesi Alımında Adli Psikiyatrik Muayenenin Önemi. Adli Tıp. İstanbul: Adli Tıp

Kurumu; 2003.

Dedeman N. Kadın ve Silah Konulu Tebliğ. 43 Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul;

Ayyıldız E. Türkiye’de Bireysel Silahsizlanma Ve Şiddet Haberleri Yerel Medya

Seminerleri Kars – Gaziantep. İstanbul: Umut Vakfı Yayınları; Mayıs 2010.

Sayil I, Devrimci-Ozguven H. Suicide and suicide attempts in Ankara in 1998: results

of the WHO/EURO Multicentre Study of Suicidal Behaviour. Crisis. 2002;23:11-16.

Buken B, Erkol Z, Bahcebasi T, et al. [The effect of firearms in inducing stress in high

school students in the city of Duzce (Turkey)]. Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of

psychiatry. 2009;20:213-226.

Torun F, Dilek TS, Yıldırım EA. Silah Ruhsatı Almak İçin Başvuranlarda Depresyon,

Öfke, Aleksitimi Ve Kişilik Özellikleri. Nobel Medicus Online Dergi. 2011;7:61-67.

Uysal C, Atli A, Kır ZM, et al. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Sağlık Kurulu’na Silah

Ruhsatı Almak İçin Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

(Evaluation of the Dicle University Hospitals Health Board’s Gun Licenses Applications: A

Retrospective Study). Adli Tıp Kurumu Dergisi. 2013;Basımda.

Tan S, Aldemir S, Sevinç ŞS, et al. Ruhsatlı Silah Bulunduran Ve Taşıyanların Kişilik

Profillerinin Değerlendirilmesi. Yeni Sempozyum Dergisi (New Symposium Journal). Nisan

;49:89-94.

Nachman R, Yanai O, Goldin L, et al. Suicide in Israel: 1985-1997. Journal of

psychiatry & neuroscience : JPN. 2002;27:423-428.

Lewin-Fetter V. Suicide in the home in relation to gun ownership. The New England

journal of medicine. 1992;327:1880.

Brent DA, Perper JA, Allman CJ, et al. The presence and accessibility of firearms in

the homes of adolescent suicides. A case-control study. JAMA : the journal of the American

Medical Association. 1991;266:2989-2995.

TUİK. (Türkiye İstatistik Kurumu) İntihar İstatistikleri, 2011. Ankara: Türkiye

İstatistik Kurumu Matbaası; 2011.

Altındağ A, Özdemir B, Yanık M. Şanlıurfa’da ateşli silahla intiharlar. Anatolian

Journal of Psychiatry. 2005;6:240-244.

Akcan A. Silahlanma... Diğer ülkelerde neler oluyor? Anadolu Psikiyatri Dergisi.

;7:5-9.

TUİK. (Türkiye İstatistik Kurumu) Ölüm İstatistikleri, İl ve İlçe Merkezleri, 2008.

Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası; 2008.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.