FOLİKÜLER AMELOBLASTOMA: OLGU SUNUMU

Tümay Özgür, Mehmet Mustafa Akın, Hasan Gökçe, Ercan Akbay, İbrahim Damlar
1.396 445

Öz


Giriş: Ameloblastoma lokal invazyon yapan,
yavaş büyüyen odontojenik epitel orjinli
benign bir tümördür. Sıklıkla mandibula olmak
üzere çene kemiklerine yerleşirler. Folliküler
Ameloblastoma konvansiyonel
ameloblastomların bir subtipidir. Biz de
mandibulada destrüksiyona neden olmuş bir
olgumuzu sunmak istedik.

Olgu: Kırkdokuz yaşında bir erkek hasta ağız
içinde şişlik şikayetiyle Mustafa Kemal
Üniversitesi (MKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi
Polikliniğine başvurmuştur. Panoramik
incelemede mandibulada multilobüle tümöral
lezyon izlenmesi üzerine, yapılan bilgisayarlı
tomografi görüntülemesinde sol mandibula
ramus angulus düzeyinde 5.5x4.5 cm
boyutlarında yer yer kistik alanlar içeren
ekspansiyon ve destrüksiyon yapmış kitle
lezyonu tespit edilmiştir. Lezyondan alınan
insizyonel biopsinin MKÜ Tıp Fakültesi
Patoloji laboratuarında ameloblastoma ile
uyumlu raporlanması üzerine MKÜ Tıp
Fakültesi Hastanesi KBB ekibi tarafından
hastanın radikal eksizyonu gerçekleştirilmiştir.
Materyalin incelenmesinde olgunun
ameloblastoma folliküler varyant tanısı
onaylanarak hastanın lokalrekürrens ihtimali
nedeniyle takibi önerilmiştir.

Sonuç: Ameloblastomalar odontojenik epitel
orjinli en sık rastlanılan gerçek neoplazmlardır.
Ameloblastomalarda tedavi lezyonun
natüründen çok yayılımına ve çevre yapılarla
ilişkisine bağlıdır.
Anahtar kelimeler: Ameloblastoma,
mandibula, odontojenik


Tam metin:

PDF


Referanslar


Ledesma-Montes C, Mosqueda-Taylor A, Carlos-Bregni R, León ER, Palma-Guzmán JM,

Paéz-Valencia C, Meneses-García A. Ameloblastomas: a regional Latin-America multicentric

study. Oral Diseases.2007;13.303–7.

Sun ZJ, Wu YR, Cheng N, Zwahlen RA, Zhao YF. Desmoplastic ameloblastoma - A

review. Oral Oncology. 2009;45.752–9.

Hertog D, van der Waal I. Ameloblastoma of the jaws: A critical reappraisal based on a 40-

years single institution experience. Oral Oncology. 2010;46.61–4.

Thompson L. World Health Organization classification of tumours: pathology and genetics

of head and neck tumours. Ear Nose Throat J. 2006;85:74.

Jun Li T,Tang Wu Y,Feng Yu S,Yan Yu G. Unicystic ameloblastoma. American Journal of

Surgical Pathology. 2000;24:1385-92.

Robinson L,Martinez M. Unicystic Ameloblastoma: A prognostically distinct entity.

Cancer 1977;40.2278-85.

Curi M M, Dib L L, Pinto DS. Management of solid ameloblastoma of the jaws with liquid

nitrogenspray cryosurgery. Oral Surgery Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and

Endodontics. 1997;84.339-44.

Jones S P,Ghali G E,Lowe B.Eichstaedt M. Large maxillary mass in a child. Journal of

Oral and Maxillofacial Surgery. 2001;59.1057-61.

Lau S K, Tideman H,Wu PsC. Ameloblastic carcinoma of the jaws. Oral Surgery Oral

Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics. 1998;85.78-81.

Ameloblastoma: biological profile of 3677 cases. Reichart PA, Philipsen HP, Sonner S.

Europian Journal of Cancer Biology and Oral Oncology. 1995;31.86-99.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.