NADİR YERLEŞİM VE TANI ZORLUĞU NEDENİYLE: SOL DİAFRAGMATİK HİDATİD KİST

Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Ayşen Taslak Şengül, Cemgil Öztürk, Selçuk Gürz, M. Gökhan Pirzirenli, Ahmet Başoğlu
1.317 476

Öz


Diafragmatik kist hidatid oldukça nadir
görülür. Bu çalışmada, karaciğer ve sol
subdiafragmatik multipl intraabdominal
kist hidatid nedeniyle operasyona alınan,
ancak peroperatif sol supradiafragmatik
kist hidatid tanısı konulan olgu, atipik
yerleşimi, literatürde nadir rastlanması ve
tanısında karşılaşılan zorluklar nedeniyle
sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kist hidatid,
diafragma, ekstrapulmoner


Tam metin:

PDF


Referanslar


-Uysal A, Gürüz Y, Köktürk O ve ark.Türk Toraks Derneği paraziter akciğer hastalıkları

tanı ve tedavi uzlaşı raporu.Türk Toraks Dergisi Haziran 2009; Cilt 10 Ek 8

-Kılıç Ö, Camcıoğlu Y, Akçakaya N, ve ark. Nadir Primer Serebral Yerleşimli Hidatik Kist

Olgusu. Çocuk Enf Derg 2010;4:117-119.

-Yüksel M,Kalaycı G. Akciğer kist hidatiğinin cerrahi tedavisi İn:Yüksel M,Kalaycı G.

Göğüs Cerrahisi 1.Edition Bilmedya grup İstanbul 2001;46:p 647-658.

- Ozgonul A, Sogut O, Cece H et al. Co-Occurrence Of Dıaphragmatıc And Serratus

Anterıor Muscle Hydatıdosıs: An Unusual Localızatıon.J Emerg Med. 2010 Feb 27.

-Eren S, Ulku R, Tanrıkulu et al. Primary giant hydatid cyst of the diaphragm. Ann Thorac

Cardiovasc Surg 2004;10:118 -9.

-Meteroğlu F, Işık F, Elbeyli L. Tanı zorluğu yaşanan komplike diyafragmatik hidatik kist:

iki olgu. Dicle Tıp Dergisi Cilt / Vol 37, No 3, 294-29

-Kalkan E, Torun F, Erdi F et al. Primary lumbar vertebral hydatid cyst. J Clin Neurosci

;15:472-3.

-Tarhan NC, Tuncay IC, Barutcu O et al. Unusual preasentation of an infected primary

hydatid cyst of biceps femoris muscle. Skeletal Radiol 2002;31:608 -11.

- Işık AF, Sagay S, Ciftci A. Diaphragmatic Hydatid disease. Acta Chir Belg 2006;106,96-7.

- Isıtmangil T, Toker A, Sebit S, et al. A novel terminology and dissemination theory for a

subgroup of intrathoracic extrapulmonary hydatid cysts. Med Hypotheses 2003; 61: 68-71.

-Carlo D, Toro A, Sparatore F, et al. Isolated hydatid cyst of the diaphragm without liver or

lung involvement: a case report. Acta Chir Belg 2006; 106: 599-601.

-Kjossev K, Losanoff J, Velitchkov N, et al. Hydatid cyst of the diaphragm: a case report

and review of the literature. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

ISSN: 1524-0274 2003; 6(1).

-Pedrosa I,Saiz A,Arrazola J et al. Hydatid Disease: Radiologic and Pathologic Features

and ComplicationsMay 2000 Radiographics, 20, 795-817.

- Kurkcuoglu C, Eroglu A, Karaoglanoglu N, et al. Complications of albendazole treatment

in hydatid disease of lung. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 2002;22:649–650.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.