OFTALMİK ARTER TIKANIKLIĞI

Nihan Parlakfikirer, Esra Ayhan Tuzcu, Mesut Coşkun, Özgür İlhan, Emre Ayıntap, Uğurcan Keskin, Hüseyin Öksüz
1.719 707

Öz


Özet: Oftalmik arter tıkanması retinal ve
koroidal sirkülasyonun eş zamanlı tıkanması
olarak tanımlanır. Oftalmik arter tıkanıklığı
retrobulber anestezi, orbital travma, orbital
mukormikozis, karotid arter hastalığı veya
atrial miksoma gibi orbita veya sistemik
hastalıklara bağlı gelişebilir Bu yazıda ani
görme kaybı, göz dibinde Japon bayrağı
görünümü ve optik disk ödemi bulguları olan
oftalmik arter tıkanıklığı vakası sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Ani görme kaybı,
oftalmik arter, optik disk ödemi


Tam metin:

PDF


Referanslar


Allen C.HO. Retina: Color Atlas & Synopsis of Clinical Ophthalmology, 2008: 88-89

Walker PJ, May J, Harris JP, White GH, Hallinan J. External carotid endarterectomy for

amaurosis fugax in the presence of internal carotid artery occlusion. Aust. N.Z. J. Surg.

;64:48–52.

Lasjuanais P, Vingaud J, Hasso AN. Maxillary artery supply to the orbit. Normal and

pathological aspects. Neuroradiology. 1975;9:87–97.

Kahn BS, Green WR, Knox DL, Muller NR. Ocular features of carotid occlusive disease.

Retina.1986;6:239–51.

Duker JS, Belmont JB. Ocular ischemic syndrome secondary to carotid artery dissection.

Am. J. Ophthalmol.1998;106:750–2.

Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Sarı A, Hasanreisoğlu B. Ani görme kaybı ve geçici

oftalmopleji ile seyreden bir olguya tanısal yaklaşım. Retina-Vitreus. 2002;Özel Sayı:24-
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.