ALOPESİ AREATADA TOPİKAL PSORALEN VE ULTRAVİOLE A FOTOKEMOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilge Bülbül Şen, Özlem Ekiz, Emine Nur Rifaioğlu, Tuğba Şen, Asena Çiğdem Doğramacı
1.474 422

Öz


Amaç: Alopesi areata (AA), saç folliküllerini
etkileyen kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır.
Bu çalışmada AA’lı hastalarda topikal psoralen ve
ultraviyole A (PUVA) tedavisinin etkinliği ve
güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntemler: Ocak 2009 ve Aralık 2012
tarihleri arasında kliniğimiz fototerapi ünitesinde
AA tanısı ile topikal PUVA tedavisi gören hastalara
ait veriler retrospektif olarak incelendi. Klinik
yanıt, yeni kıl çıkışı %75 ve üzerinde ise “iyi
yanıt”, %51-74 ise “orta yanıt”, %50 ve altında ise
“yanıt yok” olarak tanımlandı.
Bulgular: Çalışmaya yaşları 3 ile 59 arasında
değişen 32 hasta dahil edildi. On dördü kadın
(%43.8), 18’i erkek (%56.3) olan hastaların 9
tanesinin yaşları 18 altındaydı. Hastalık süreleri 6
ay ile 20 yıl arasında değişmekteydi. On dört
hastada (%43.8) iyi yanıt, 9 hastada (%28.1) orta
yanıt saptandı ancak 9 hastada (%28.1) tedaviye
yanıt elde edilemedi. Hastaların total seans sayısı
ortalaması 70.1 ± 32.5 ve total kümülatif doz
ortalaması 450.1 ± 284.8 J/cm2 olarak belirlendi.
Fototerapiye bağlı akut yan etkiler sadece üç
hastada izlendi.

Sonuç: Topikal PUVA fotokemoterapisi AA’da
etkili ve iyi tolere edilen bir tedavi yöntemidir.
Anahtar kelimeler: Alopesi areata, fototerapi,
fotokemoterapi


Anahtar kelimeler


Alopesi areata, fototerapi, fotokemoterapi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Oğuz O. Alopesi Areata. In: Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur V,

eds. Dermatoloji, 3.cü baskı İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008:1318-1324.

Paus R, Olsen EA, Messenger AG. Hair Growth Disorders. In: Wolff K, Goldsmith LA,

Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, eds. Fitzpatricks’s Dermatology in General

Medicine. 7th eds. New York, McGraw-Hill, 2008:762-765.

Wasserman D, Guzman-Sanchez DA, Scott K, McMichael A. Alopecia areata. Int J

Dermatol. 2007;46(2):121-131.

Mitchell AJ, Balle MR. Alopecia areata. Dermatol Clin. 1987;5(3):553-564.

Healy E, Rogers S. PUVA treatment for alopecia areata – does it work? A retrospective

review of 102 cases. Br J Dermatol. 1993;129:42-44.

Taylor CR, Hawk JLM. PUVA treatment of alopecia areata partialis, totalis and

universalis: Audit of 10 years’ experience at StJohn’s Institute of Dermatology. Br J

Dermatol. 1995;133:914-918.

van der Schaar WW, Sillevis Smith JH. An evaluation of PUVA-therapy for

alopeciaareata. Dermatologica 1984;168:250-252.

Whitmont KJ, Cooper AJ. PUVA treatment of alopecia areata totalis and universalis: a

retrospective study. Australas J Dermatol 2003;44:106-109.

Sahin S, Yalçın B, Karaduman A. PUVA treatment for alopecia areata. Experience in a

Turkish population. Dermatology 1998;197:245-247.

Weissmann I, Hofman C, Wagner G, Plewig G, Braun-Falco O. PUVA-therapy for

alopecia areata. Arch Dermatol Res 1978;262:233-236.

Broniarczyk-Dyla G, Wawrzycka-Kaflik A, Dubla-Berner M, Prusinska-Bratos M. Effects

of psoralen-UV-A-Turban in alopecia areata. Skinmed. 2006;5(2):64-68.

Mohamed Z, Bhouri A, Jallouli A, Fazaa B, Kamoun MR, Mokhtar I. Alopecia areata

treatment with a phototoxicdose of UVA and topical 8-methoxypsoralen. J Eur Acad

Dermatol Venereol 2005;19:552-555.

Kamel MM, Salem SA, Attia HH. Successful treatment of resistant alopecia areata with a

phototoxic dose of ultraviolet A after topical 8-methoxy psoralen application.

Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2011;27(1):45-50.

Madani S, Shapiro J.Alopecia areata update. J Am Acad Dermatol 2000;42:549-566
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.