UYKU APNE SENDROMU OLAN HASTALARDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞIN BİR GÖSTERGESİ OLAN AORTİK SERTLİĞİN EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Savaş Sarıkaya, Şafak Şahin, Lütfi Akyol, Turan Aktaş, Yavuz Selim İntepe, Elif Börekçi, Yunus Keser Yılmaz
1.330 411

Öz


Amaç: Uyku apne sendromu; uyku boyunca üst
hava yollarının tekrarlayıcı şekilde tıkanıklığı ile
seyreden ve gün boyunca aşırı uyuklama şikayetine
neden olan bir hastalıktır. Arteriyel sertlik olumsuz
kardiyovasküler olaylarla ilişki olup birçok
çalışmada kardiyovasküler olaylara bağlı gelişen
mortalite ve morbiditenin erken belirleyicisi olarak
kullanılmaktadır.Biz bu çalışmamızda uyku apne
sendromlu hastalarda arteriyel sertliğin göstergesi
olan aort gerilimi ve esneyebilirliğini
ekokardiyografi yöntemi değerlendirmeyi
amaçladık.

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya uyku apne
sendromu olup eşlik eden hastalığı olmayan 30
hasta ve 30 sağlıklı kontrol alındı. Tüm hastalara,
aortik sertlik hesaplanmak üzere ekokardiyografi
yapıldı ve değerler gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ve cinsiyetleri arasında
İstatiksel fark saptanmadı. Hastaların
ekokardiyografik parametrelerinden ejeksiyon
fraksiyonu, interventriküler septum ve posterior
duvar kalınlığı arasında gruplar arasında istatiksel
fark saptanmadı. Aort gerilimi UAS’u olan
hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksek olarak
saptandı (8.64±3.41 ve 5.92±2.43, p=0.024).
Ayrıca, aort esneyebilirliği uyku apne sendromu
olan hastalarda kontrol grubuna göre daha düşük
olarak saptandı (2.30±1.98 ve 3.35±1.38, p=0.021).

Sonuç: Uyku apne sendromu olup eşlik eden
hastalığı olmayan hastalarda aortik sertlik artmış ve
aortik esneyebilirlik azalmıştır. Uyku apne
sendromu olan hastalarda transtorasik
ekokardiyografi arteriyel sertlik kolayca
değerlendirilebilir ve risk faktörlerine yönelik daha
yoğun tedavi ile kardiyovasküler hastalıklar ve
mortalitede azalma sağlanabilir.
Anahtar kelimeler: Uyku apne sendromu, aort
sertliği, kardiyovasküler hastalık


Anahtar kelimeler


Uyku apne sendromu, aort sertliği, kardiyovasküler hastalık

Tam metin:

PDF


Referanslar


Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG. Long-term cardiovascular outcomes in

men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with

continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet. 2005 Mar 19-

;365(9464):1046-53.

Shahar E, Whitney CW, Redline S, Lee ET, Newman AB, Nieto FJ, et al. Sleepdisordered

breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep

Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Jan;163(1):19-25.

Peker Y, Hedner J, Norum J, Kraiczi H, Carlson J. Increased incidence of

cardiovascular disease in middle-aged men with obstructive sleep apnea: a 7-year

follow-up. Am J Respir Crit Care Med. 2002 Jul 15;166(2):159-65.

Peker Y, Carlson J, Hedner J. Increased incidence of coronary artery disease in sleep

apnoea: a long-term follow-up. Eur Respir J. 2006 Sep;28(3):596-602.

Arzt M, Young T, Finn L, Skatrud JB, Bradley TD. Association of sleep-disordered

breathing and the occurrence of stroke. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Dec

;172(11):1447-51.

Ip MS, Tse HF, Lam B, Tsang KW, Lam WK. Endothelial function in obstructive

sleep apnea and response to treatment. Am J Respir Crit Care Med. 2004 Feb

;169(3):348-53.

Pepperell JC, Ramdassingh-Dow S, Crosthwaite N, Mullins R, Jenkinson C, Stradling

JR, et al. Ambulatory blood pressure after therapeutic and subtherapeutic nasal

continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea: a randomised

parallel trial. Lancet. 2002 Jan 19;359(9302):204-10.

Kohler M, Pepperell JC, Casadei B, Craig S, Crosthwaite N, Stradling JR, et al. CPAP

and measures of cardiovascular risk in males with OSAS. Eur Respir J. 2008

Dec;32(6):1488-96.

Cruickshank JK, Rezailashkajani M, Goudot G. Arterial stiffness, fatness, and

physical fitness: ready for intervention in childhood and across the life course?

Hypertension. 2009 Apr;53(4):602-4.

Wada T, Kodaira K, Fujishiro K, Maie K, Tsukiyama E, Fukumoto T, et al.

Correlation of ultrasound-measured common carotid artery stiffness with pathological

findings. Arterioscler Thromb. 1994 Mar;14(3):479-82.

Phillips CL, Butlin M, Wong KK, Avolio AP. Is obstructive sleep apnoea causally

related to arterial stiffness? A critical review of the experimental evidence. Sleep Med

Rev. 2013 Feb;17(1):7-18.

Lacombe F, Dart A, Dewar E, Jennings G, Cameron J, Laufer E. Arterial elastic

properties in man: a comparison of echo-Doppler indices of aortic stiffness. Eur Heart

J. 1992 Aug;13(8):1040-5.

Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education

Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High

Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001 May

;285(19):2486-97.

Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and

clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North

American Society of Pacing and Electrophysiology. Eur Heart J. 1996 Mar;17(3):354-

Laurent S, Boutouyrie P, Asmar R, Gautier I, Laloux B, Guize L, et al. Aortic stiffness

is an independent predictor of all-cause and cardiovascular mortality in hypertensive

patients. Hypertension. 2001 May;37(5):1236-41.

Vlachopoulos C, Aznaouridis K, Stefanadis C. Prediction of cardiovascular events and

all-cause mortality with arterial stiffness: a systematic review and meta-analysis. J Am

Coll Cardiol. 2010 Mar 30;55(13):1318-27.

Mitchell GF, Hwang SJ, Vasan RS, Larson MG, Pencina MJ, Hamburg NM, et al.

Arterial stiffness and cardiovascular events: the Framingham Heart Study. Circulation.

Feb 2;121(4):505-11.

Ross R. Atherosclerosis--an inflammatory disease. N Engl J Med. 1999 Jan

;340(2):115-26.

Shimokawa H. Primary endothelial dysfunction: atherosclerosis. J Mol Cell Cardiol.

Jan;31(1):23-37.

Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM, Spiegelhalter DJ, Miller OI, Sullivan ID, et

al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of

atherosclerosis. Lancet. 1992 Nov 7;340(8828):1111-5.

Schachinger V, Britten MB, Zeiher AM. Prognostic impact of coronary vasodilator

dysfunction on adverse long-term outcome of coronary heart disease. Circulation.

Apr 25;101(16):1899-906.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.