BÜYÜK SAFEN VEN YETMEZLİĞİNDE ENDOVENÖZ LAZER ABLASYON TEDAVİSİ TECRÜBELERİMİZ

Özgür Bulut, Ümit Halıcı, Atilla Kanca, Soner Sanioğlu
1.520 471

Öz


Amaç:Bu retrospektif çalışmada büyük safen
yetmezliğinde endovenöz lazer ablasyon tedavi
uyguladığımız olguların orta dönem sonuçlarını
sunuyoruz.
Gereç ve yöntemler: Ocak 2011-Haziran 2013
tarihleri arasında hastaların aydınlatılmış onamları
alındıktan sonra endovenöz lazer ablasyon
uygulanan 108 hasta [56’i (%51,8) kadın, 52’si (%
48,2) erkek; yaş ortalaması; 43,3±11,7 (25-71 yaş
arası)] çalışmaya dahil edildi. Olguların 4’ünde her
iki alt ekstremiye ardışık girişim yapıldı. 21
(%19,4) hastaya sadece endovenöz lazer ablasyon
yapılırken diğerlerine ilaveten varis pake eksizyonu
uygulandı. Tüm hastalar girişim sonrasında 1. gün,
1. hafta, 1. ay, 6. ay muayene edildi ve 6. ay
kontrolünde renkli doppler ultrasonografi yapıldı.

Bulgular:Postoperatif 1. gün kontrolünde; 3
hastada eritem, 1 hastada sol uyluk medialinde
postoperatif erken dönemde devam eden hiperestezi
gözlendi. Bu olguların 1. hafta kontrolünde
şikayetlerinin düzeldiği saptandı.
Birinci hafta kontrolünde; 2 olguda derin ven
trombozu, 3 olguda büyük safen vende yüzeyel
tromboflebit, 3 olguda ekimoz, 3 olguda sellülit ve
1 olguda büyük safen vende tromboflebit ve sellülit
saptandı. Bu olguların 1. ay kontrolünde klinik
olarak düzelme gözlendi.
Derin ven trombozu gelişen olguların 6. ay
kontrolünde klinik düzelmenin yanı sıra dopler
ultrasonografide tromboze venlerde rekanalizasyon
saptandı. Üç olgu haricinde diğer olgularda
operasyon sonrası büyük safen ven oblitere olarak
izlendi.
Sonuç: Endovenöz lazer ablasyon tedavisinin
hastalar için de oldukça konforlu ve güvenli bir
tedavi yöntemi olmakla birlikte uygun vakalarda
konvansiyonel cerrahinin yerine kullanılabileceğini
düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Variköz venler, endovenöz
lazer ablasyon, büyük safen ven yetmezliği


Anahtar kelimeler


Variköz venler, endovenöz lazer ablasyon, büyük safen ven yetmezliği

Tam metin:

PDF


Referanslar


Özçalışkan Ö, Arslanoğlu Y, Deniz H, Gökaslan G, Güzel G, Yasım A, Üstünsoy H.

Endovenöz Ablasyon Uyguladığımız 120 Hastamızın Derin Ven Trombozu ve Klinik

İyileşme Açısından Erken-Orta Dönem Sonuçları. Damar Cer Derg 2012;21:263-268.

Çakır H, Tuncel Ç,Uncu H, Yıldız G, Çetinoğlu M,Özsöyler İ. Varis Cerrahisi Erken

Dönem Sonuçlarımız. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2012; 19,234-236.

Bozoğlan O, Meşe B, Eroğlu E, Arı M, Erdem K, Yayla ME. Büyük Safen Ven

Varislerinin Tedavisinde Endovenöz Lazer Ablasyon: Üç Yıllık Deneyimlerimiz.

Damar Cer Derg 2013;22:130-135.

Kantarovsky A, Minerbi A. The approach to the treatment of lower-limb varicose

veins. Harefuah 2011;150:729-732.

Van den Bos RR, Kockaert MA, Neumann HA,Nijsten T. Technical Review of

Endovenous Laser Therapy for Varicose Veins. Eur J Vasc Endovasc Surg

;35:88-95.

Dogancı S, Dmirkılıç U. Comparison of 980 nm Laser and Bare-tip Fibre with 1470

nm Laser and Radial Fibre in the Treatment of Great Saphenous Vein Varicosities: A

Prospective Randomised Clinical Trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2010;40:254-259.

Desmyttere J, Grard C, Wassmer B, Mordon S. Endovenous 980-nm laser treatment of

saphenous veins in a series of 500 patients. J Vasc Surg 2007;46:1242-1247.

Mozes G, Kalra M, Carmo M, Swenson L, Gloviczki P. Extension of saphenous

thrombus into the femoral vein: a potential complication of new endovenous ablation

techniques. J Vasc Surg 2005;41: 130-135

Timperman PE, Sichlau M, Ryu RK. Greater energy delivery improves treatment

successof endovenous laser treatment of incompetent saphenous veins. J Vasc Interv

Radiol 2004;15:1061-1063.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.