BİRİNCİ TRİMESTERDE SAPTANAN İKİ AKRANİ OLGUSU

Nesrin Atcı, Ayşe Güler, Hakan Yeral, Atilla Karateke, Hanifi Bayaroğlu
1.404 456

Öz


Fetal akrani, kalvaryumun (akalvaria) yokluğu ile
karakterize, daima ölümcül seyreden ve nadir
görülen bir anomalidir. Daha ağır nöral tüp
defektleri olan anensefali ve exensefali ile
karşılaştırıldığında akranide beyin parankim
organizasyonunun korunduğu görülür.
Etyolojisinde ektodermal mezenkimal hücrelerin
göçünde yetersizlik sorumlu tutulmaktadır. Erken
gebelik haftasında yapılacak bir ultrason (US) ile
akrani tanısını koymak mümkündür. Bu yazıda 1.
trimesterde sonografik incelemeyle tespit edilen 2
akrani olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Akrani, nöral tüp defekti,
ultrason


Anahtar kelimeler


Akrani, nöral tüp defekti, ultrason

Tam metin:

PDF


Referanslar


Weissman A, Diukman R, Auslender R; Fetal Acrania: Five new cases and review of

literature; J Clin Ultrasound; 1997; 25: 9: 511

Cheng CC, Lee FK, Lin HW, Shih JC, Tsai MS.Diagnosisof fetal acraniaduring the

first trimeser nuchal translucency screening for Down syndrome. İnt J Gynaecol

Obstet 2003; 80:139-44.

Cincore V, Ninios AP, Pavlik J, Hsu CD. Prenatal diagnosis of acrania associated

withamniotic band syndrome. Obstet Gynecol 2003; 102:1176-8.

Bianca S, İngegnosi C, Auditore S.et al. Prenatal diagnosis and postnatal finding

ofacrania. Arch Gynecol Obstet 2005; 271: 257– 259.

Machado R. A, Brizot M. L, Carvalho M. H. B, Waissman A, Bunduki V, Zugaib

M.Sonographic markers of exencephaly below 10 weeks' gestation. Prenat Diag

;25:31-33.

Dahnert W. Radiology review manuel. 4th ed. Baltimore: Williams&Wilkins, 1999;
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.