DÜŞME HİKAYESİ BULUNAN BİR ATEŞLİ SİLAH YARALANMA OLGUSU; OLAY YERİ İNCELEMENİN ÖNEMİ

Hüseyin Kafadar, Safiye Kafadar
1.470 427

Öz


Tüm adli olaylarda olduğu gibi ölümle
sonuçlanan adli olgularda da olay yeri inceleme
ekibinin çalışmaları, görgü ve kimlik tanıklarının
beyanları önem arzetmektedir.
Bu çalışmada sunulan olgu; 54 yaşında
erkek olup, köye 300 metre mesafede ölü olarak
bulunmuştur. Olay yeri inceleme ekipleri; olay
yerinde demir direk bulunduğunu ve şahsın eşekten
düşerken kafasını demir direğe çarpmış
olabileceğini ifade etti.
Bu olgunun baş bölgesinde üç adet yara
olduğu görüldü. Yaranın özellikleri olayın hikâyesi
ile uyumlu olmadığından kafa grafisi çektirildi.
Grafide kafa kemiklerinde kırık ve bir adet 0,6x0,8
cm metalik dansite veren yabancı cisim (saçma
tanesi) tespit edilmesi üzerine olayın ateşli silah
yaralanması olduğuna karar verildi.
Düşme hikayesi ile getirilen bu ateşli silah
yaralanması olgusu; radyolojik görüntüleme,
ayrıntılı adli ölü muayenesi ve olay yeri
incelemenin önemine vurgu yapmak amacıyla
sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Adli tıp ateşli silah
yaralanmaları, düşme


Anahtar kelimeler


Adli tıp ateşli silah yaralanmaları, düşme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Di Maio VJ, Di Maio D. Wounds caused by pointed and sharp-edged weapons. In: Di

Maio VJ, Di Maio D. Forensic Pathology. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press; 1998:187–

Karlsson T. Homicidal and suicidal sharp force fatalities in Stockholm, Sweden.

Orientation of entrance wounds in stabs gives information in the classification.

Forensic Sci Int. 1998;93(1):21–32.

Spitz WU. Sharp force injury. In: Spitz WU, Spitz and Fisher’s Medicolegal

Investigation of Death. 4th ed. Charles C Thomas, Springfield. 2006; p. 532–606.

Bohnert M, Hüttemann H, Schmidt U. Homicides by sharp force. In: Tsokos M.

Forensic pathology reviews, Humana Press Inc, Totowa. 2005; p. 65–89.

Salaçin S. Çekin N, Gülmen NK, Özdemir MH, Şen F, Savran B. Adana’da çocukluk

Çağı Ölümlerinde Orjin ve Ölüm Nedenlerinin Dağılımı. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi

Poster sunuları Kitabı. İstanbul. 1998:23-8

Polat O. Klinik Adli Tıp. Adli Tıp Uygulamaları. Ateşli silah yaraları, 16. Bölüm.

Seçkin yayınları; Sözkesen Matbaası, Ankara, 2006; 325-346.

Sermet Koç, Bülent Şam, Rıza Yılmaz, “Av Tüfeği Yaralanmalarının Adli Tıbbi

Boyutu”, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2009;1:213-227

Di Maio V. J. M., Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms, Ballistics and

Forensic Techniques, 1993, s. 163-208;

Knight B., Firearms Injuries in Forensic Medicine, Ed. C. G. Tedeschii, W. G. Eckert,

G. L. Tedeschii, Vol. 1, Section 2, Chapter 11, W. B. Saunders Co, Philadelphia,

London, Toronto 1977, s. 334-353.

Oyar O. Ateşli silah yaralanmalarında vücuttaki yabancı cisimlerin radyolojik

görüntüleme yöntemleri ile belirlenmesi, II. Adli Bilimler Sempozyumu Balistik

Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1998;93-99.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.