ANESTEZİDE MERKEZİ VENÖZ KATETERİZASYONDA ULTRASONOGRAFİ KULLANALIM MI? (ÜÇ OLGU SUNUMU)

Kasım Tuzcu, Murat Karcıoğlu, Işıl Davarcı, Onur Koyuncu, Sedat Hakimoğlu, Orcan Habib, Çağla Özbakış Akkurt, Selim Turhanoğlu
1.449 449

Öz


Son yıllarda anestezide damar yolu girişimlerinde
ultrasonografi kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Litaretürde ultrasonografi eşliğinde merkezi
kateterizasyonun daha güvenilir olduğu, başarı
şansını arttırdığı ve komplikasyon oranını azalttığı
bildirilmektedir.Bu sunumda acil olgularda veya
ciddi sağlık problemleri olan kritik hastalarda
merkezi damar yolu girişimlerinde ultrasonografi
kullanımının yerini ve önemini vurgulamayı
amaçladık.
Anahtar kelimeler: Merkezi venöz kateterizasyon,
ultrason


Anahtar kelimeler


Merkezi venöz kateterizasyon, ultrason

Tam metin:

PDF


Referanslar


Hermosura B, Vanags L, Dickey MW. Measurement of pressure during intravenous

therapy. JAMA. 1966; 195:321.

Baykara ZN, Aydın İ, Çiftçi E, Sahillioğlu E, Solak M. İnternal juguler ven

kanülasyonu sonrası gelişen yaygın serebral infarkt. Türk Anest Rean Der Dergisi.

; 35: 274-77.

Doğan N, Algın O, Erdoğan C. İnternal juguler venöz kateterizasyonda ultrasonografi

kilavuzluğunun etkinliği. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 34: 5-8.

Aygün M, Yaman HE, Bayındır A. Acil servislerde yaşanan periferal intravenöz

girişim güçlüklerinde ultrasonografi kullanımı. Akademik Acil Tıp Der. 2010; 9: 9-16.

Topal A, Kılıçaslan A, Sargın M, Otelcioğlu Ş. Ultrasonografi eşliğinde

kateterizasyonda sağ internal juguler vende tespit edilen darlık. Turkiye Klinikleri J

Anest Reanim. 2013; 11: 40-42.

Augoustides JG, Horak J, Ochroch AE, et al. A Randomized Controlled Clinical Trial

of Real-Time Needle-Guided Ultrasound for Internal Jugular Venous Cannulation in a

Large University Anesthesia Department. J Cardiothor Vasc Anesth. 2005; 19: 310-

Hilty WM, Hudson PA, Levitt MA, Hall JB. Real time ultrasound guided femoral vein

catherization during cardiopulmonary resuscitation. Ann Emerg Med. 1997; 29: 331-

Randolph AG, Cook DJ, Gonzales CA, Pribble CG. Ultrasound guidance for

placement of cenral venous catheters: a meta-analysis of the literature. Crit Care Med.

; 24: 2053-58.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.