HER İKİ KALÇADA AYNI ANDA GELİŞEN İDYOPATİK BİLATERAL AVASKÜLER NEKROZ: OLGU SUNUMU

Abdullah Erman Yağız, Nilgün Üstün, Hayal Güler, Ayşe Dicle Turhanoğlu
1.507 326

Öz


Avasküler nekroz çeşitli nedenlerle kan
akımında bozulma sonucunda ortaya çıkan
kemiğin hücresel ölümüdür. Burada her iki
kalçasında aynı anda gelişen bilateral
avasküler nekrozlu bir olgu sunmayı
amaçladık. 50 yaşında erkek hasta 2 aydır
her iki kalça bölgesinde ağrı şikâyeti ile
kliniğimize başvurdu. Öyküsünde özellik
yoktu. Fizik muayenesinde her iki kalça
hareketleri ağrılıydı. Çekilen kalça MR,
her iki femur başı tepesinde hafif derecede
fokal düzensizlik şeklinde rapor edildi. Bu
bulgularla hastaya bilateral idyopatik
avasküler nekroz tanısı kondu. Sonuç
olarak, kalça avasküler nekrozu genellikle
tek eklemde görülür. Ancak bizim
hastamızda olduğu gibi herhangi bir
etyolojik faktör bulunmaksızın her iki
kalça eklemi de aynı anda etkilenebilir.

Anahtar Kelimeler: İdyopatik, bilateral
avasküler nekroz, kalça tutulumu


Anahtar kelimeler


İdyopatik, bilateral avasküler nekroz, kalça tutulumu

Tam metin:

PDF


Referanslar


Mazires B. Osteonekroz Uğur M (çeviren). In: Hocberg M, Silman AJ, Smolen J, Weinblett

ME, Weisman MH (eds). Romatoloji. Ankara:Rotatıp Kitapevi, 2011:1777-1789

Rizzo M, Urbanak JR. Osteonekroz Tan K, Taşkaynatan MA (çeviren). In: Harris ED, Budd

CR, Genovese MC, Firestein GS, Sargent JS, Sledge CB. Kelly Romatoloji. Ankara:Güneş

Kitabevi, 2006:1812-1828.

Sekkat J, Rachidi O, Janani S, Mkinsi O. Idiopathic avascular necrosis of the femoral heads in

five members of a Moroccan family. Joint Bone Spine. 2012;79:504-6

Kamal D, Traistaru R, Alexandru DO, Kamal CK, Pirici D, Pop OT, Malaescu DG.

Morphometric findings in avascular necrosis of the femoral head. Rom J Morphol Embryol.

;53:763-7.

Özçakı Ş. Kalçanın avasküler nekrozu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2009;55:25-9.

Pajaczkowski JA. The stubborn hip: idiopathic avascular necrosis of the hip. J Manipulative

Physiol Ther. 2003;26:107.

Imhof H, Breitenseher M, Trattnig S, Kramer J, Hofmann S, Plenk H, Schneider W, Engel A.

Imaging of avascular necrosis of bone. Eur Radiol. 1997;7:180-6.

Kaushik AP, Das A, Cui Q.Osteonecrosis of the femoral head: An update in year 2012. World

J Orthop. 2012;18:49-57.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.