ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONUNDA ENDOBUTTON CL VE ASANSÖR SİSTEMLİ ZİPLOOP TEKNİKLERİNİN KLİNİK KARŞILAŞTIRILMASI

Alper Şakir Cansever, İbrahim Gökhan Duman, Raif Özden, Ömer Serkan Yıldız, Vedat Uruç, Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı
1.915 407

Öz


Giriş: Ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtığı olup cerrahi
olarak Endobutton-Continue Loop ve Asansör
Sistemli Ziploop tekniği uygulanarak tedavi edilen
hastaların sonuçlarının karşılaştırılması.
Yöntem: Haziran 2011-Mart 2013 tarihleri arasında
Mustafa Kemal Üniversitesi Ortopedi ve
Travmatoloji servisinde artroskopik olarak ÖÇB
yırtığı rekonstrüksiyonu yapılan 50 hasta incelendi.
ÖÇB lezyonu tanısı konulan 25 hastaya (11’ine sağ
diz, 14’üne sol diz) Endobutton-CL tekniği
uygulanarak, 25 hastaya da (13’üne sağ diz, 12’sine
sol diz) Asansör Sistemli Ziploop tekniği
uygulanarak toplam 50 hasta çalışmamıza dahil
edildi. Hastaların cerrahi süreleri, fonksiyonel
durumları ameliyat sonrası Lysholm değerlendirme
skoru, ameliyat öncesi ve sonrası da International
Knee Documentation Committee (IKDC)
skorlaması ile değerlendirildi.

Bulgular: : Endobutton-CL tekniği uygulanan
grupta cerrahi süre ortalama 62,0 ±10,3 , Asansör
Sistemli Ziploop tekniğinde ise; 45,9 ±4,9
(p˂0,001) dakika olarak bulundu. Endobutton-CL
tekniği uygulanan grupta ortalama takip süresi 13,6
ay, Asansör Sistemli Ziploop tekniği uygulanan
grupta ise 9,7 ay olarak bulundu.
Sonuç: Otolog çift katlı (dört band) hamstring
tendon kullanılarak yapılan tek insizyonlu
artroskopik Endobutton-CL tekniği ve Asansör
Sistemli Ziploop tekniği ile ÖÇB rekonstrüksiyonu
etkili ve güvenilir yöntemler olup, düşük
komplikasyon oranları ve başarılı fonksiyonel
sonuçları açısından tercih edilebilir tekniklerdir.
Ancak; cerrahi süre açısından daha kısa sürede
yapılıyor olması, femoral tünel boyunun hassas bir
şekilde ayarlama gereğinin olmaması ve greft
gerginliğinin daha iyi sağlanması açısından Asansör
Sistemli Ziploop tekniği, Endobutton-CL tekniğine
göre daha avantajlıdır.
Anahtar Kelimeler: Ön Çapraz Bağ
Rekonstrüksiyonu, Endobutton-CL, Asansör
Sistemli Ziploop


Anahtar kelimeler


Anahtar Rekonstrüksiyonu

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arnoczky SP: Anatomy of the anterior cruciate ligament. Clin Orthop 1983;172: 19–25.

T. Zantop, W. Petersen, J. Sekiya et al. ; Anterior Cruciate Ligament Anatomy and Function

Relating to Anatomical Reconstruction. Knee Surgery Sports Traumatol Arthroscopy 2006:982–92.

Sisk TD. Knee Injuries. In: Campbell’ s Operative Orthopaedics, 1996;8:1487–732.

Mc Daniel WJ, Dameron T,: Untreated Ruptures ofthe Anterior Cruciate Ligament. JBJS 1980;62-

A/5:696-704.

Noyes FR, Mooar PA, Matthews DS et al. The symptomatic anterior cruciate deficient knee: part

I:the long term functional disability in athletically active individuals. J Bone Joint Surg 1983;65-

A:154–62.

Hawkins R, Misamore G, Meritt T: Follow up of Acute Nonoperated Isolated Anterior Cruciate

Ligament Tear Am J Sports of Med 1986;14:205-10.

Kannus P, Jarvinen M: Conservatively treated tears of the anterior cruciate ligament: Long-term

results. J Bone Joint Surg 1987;69-A:1007–12.

Mc Daniel WJ, Dameron T: The Untreated Anterior Cruciate Ligament Rupture Clin Orthop

;172:158-63.9. Brand J, Weiler A, Caborn D et al. Current Concept Graft Fixation in Cruciate Ligament

Reconstruction. Am J Sports Med 2000:28-5;761-74.

Andersson C, Odensten M, Good L et al. Surgical or nonsurgical treatment of acute rupture of the

anterior cruciate ligament: a randomized study with long-term follw-up. J. Bone Joint Surg 1989;71-

A:965–74.

Chadwick CP, Yung SH, Brett L Stability Results of Hamstring Anterior Cruciate Ligament

Reconstructions at 2 to 8 year Follow up; Arthroscopy, The Journal of Arthroscopic and Related

Surgery. 2005;21-2:138-46.

Eriksson K, Kindblom GL, Hamberg P et al. The Semitendinosus Tendon Regenerates After

Resection: Acta Orthop Scand 2001;72-4:379-84.

Peter F, Squren K: Tunnel Widening After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Is

Influenced by the Type of Graft Fixation Used : A Prospective Randomized Study ; Arthroscopy

;21-11:1337-41.

Gobbi A, Mahajan S , Zanazzo M et al. Patellar Tendon Versus Quadrupled Semitendinosus

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, A Prospective Clinical Investigation in Athletes. The

Journal of Arthroscopic Surgery 2003;19-6:592-601.

Aglietti P, Giron F: Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Bone-patellar Tendon-Bone

Compared with Double Semitendinosus and Gracilis Tendon Grafts. A Prospective, Randomize

Clinical Trial. J Bone Joint Surg Am. 2004; 6-A(10):2143-55.

Sachs RA, Reznik A, Daniel DM, et al. Complications of The Knee Ligament Surgery In Knee

Ligaments Structure, Function, Injury, and Repair. New York 1990:505-20.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.