YAŞLILARDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE YAŞAM DOYUMU

Hatice Tambağ
1.787 1.052

Öz


Sağlıklı yaşam biçimi; bireyin sağlığını etkileyen
tüm davranışlarını kontrol etmesi ve günlük
aktivitelerini düzenlemede kendi sağlığının
elverdiği davranışları seçmesi olarak
tanımlanmıştır. Yaşlılarda sağlığı geliştirme
etkinlikleri; yaşlının işlevselliğini arttırmayı, yaşam
süresini uzatmayı ve kalan yaşamını rahat, huzurlu,
acı çekmeden sürdürmeyi ve yıllara yaşam katmayı
amaçlamalıdır. Böylece yaşlı bireyin yaşama
verdiği anlam daha olumlu olacak ve yaşam
doyumu da artacaktır. Bu derlemede, yaşlılarda
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ve yaşam
doyumuna ilişkin literatür gözden geçirilmekte ve
konuyla ilgili güncel bilgiler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, sağlıklı yaşam biçimi
davranışları, yaşam doyumu


Anahtar kelimeler


Yaşlı, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yaşam doyumu

Tam metin:

PDF


Referanslar


Durgun B, Tümerdem Y. Kentleşme ve yaşlılara sunulan hizmetler. Turkish Journal of Geriatrics

; 2 (3), 115-120.

Yaşam Kalitesi Rehberi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, GEBAM, 2003.

Allender JA, Spradly BW. Community Health Nursing (5. bs.). USA: Lippincott Williams and

Wilkins, 2001.

Esin N. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hemşirelik Bülteni

; 12 (45), 87-95.

Kudo H, Izumo Y, Kodamo H, Watanabe M, Hatakeyama R, Fukuoka Y. ve diğerleri. Life

satisfaction in older people. Japan Geriatrics Society 2007; 7,15-20.

Erikson EH. Identity, Youth and Crisis, New York, W.W. Norton, 1968.

Özer M, Karabulut ÖÖ. Yaşlılarda yaşam doyumu. Turkish Journal of Geriatrics 2003; 6 (2), 72-74.

Onur B. Gelişim Psikolojisi Yetişkinlik Yaşlılık Ölüm (5. bs.). İstanbul: İmge Kitabevi, 2000.

Lehr, U. Yaşlanmanın Psikolojisi, (B. Çotuk, Çev.), Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı,

Moore SL, Schow E. The quest for meaning in aging. Geriatric Nursing 2006; 27 (5), 293-299.

Baran GA, Kalınkara V, Aral N, Akın G, Baran G, Özkan Y. Farklı sosyoekonomik düzeydeki

yaşlıların gündelik yaşamdan tatmin düzeyleri: Ankara kentsel kesit örneği. Turkish Journal of

Geriatrics 2007; 10 (1), 10-18.

Özvarış ŞB. Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme. Ç. Güler & L. Akın (Ed.), Halk Sağlığı Temel

Bilgiler (s. 1132-1188). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006.

Özvarış ŞB. Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme, Ankara, Hacettepe Halk Sağlığı Yayınları, 2001.

Arnold E. Health Promotion and Client Learning Needs, E. Arnold & K. U. Boggs (Ed.),

Interpersonal Relationships Professional Communication Skills for Nurses, (3. bs., s. 347-367),

United States of America: W.B. Saunders Company, 1999.

Seviğ Ü. Sağlıklı yaşlanma için temel sağlık alışkanlıklarının incelenmesi. Sağlıklı Yaşlanma

Sempozyum Kitabı (s. 149-151), Ankara: Başbakanlık-SHÇEK Basımevi 1992.

Tufan İ. Birinci Türkiye Yaşlılık Raporu (s.149). Antalya: Geroyay, 2007.

Thomas SA. Caring in Community Health Nursing. J. E. Hitchcock, P. E. Schubert & S. A.

Thomas (Ed.), Community Health Nursing Caring in Action (s. 12-14). United States of America:

Delmar Publishers, 1999.

Cora LV. Elder Health,. S. K. Lundy & S. Janes (Ed.). Community Health Nursing Caring for the

Public’s Health (s. 792-827). United States of America: Jones and Bartlett Publishers, 2001.

Vural BK. Sağlık riskinin belirlenmesi ve hemşirelik için önemi. Cumhuriyet Üniversitesi

Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998; 2 (2), 39-43.

Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme. Uğurlu M., Buzgan T, Kesici C, Çakır B, Kaplan Y, Ekşi A &

Soylu M (Ed.). Ankara: Burgaz Matbaası, 2005.

Sürücüoğlu MS, Özçelik AÖ. Yaşlılıkta Beslenme. V. Kalınkara (Ed.). Yaşlılık: Disiplinler Arası

Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler (s. 135-160). Ankara: Odak Yayıncılık, 2004.

Arslan P, Rakıcıoğlu N. Beslenme Risk Taraması ve Yaşlı Beslenmesi. Yaşlılık Gerçeği (s. 97-

, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, GEBAM, 2004.

Kırdı N. Yaşlılık ve fizyoterapist. dün, bugün ve yarın yaşlılık (s. 121-143). Ankara: Yaşlılık

Platformu Yayınları 1, 2009.

Cavlak U, Büker N. Yaşlılık Sürecinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. V. Kalınkara (Ed.).

Yaşlılık: Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler (s. 161-185). Ankara: Odak Yayıncılık,

Karaduman A, Yiğiter K, Aras Ö, Yakut Y.Yaşlılıkta Fiziksel Bağımsızlık ve Yaşam Kalitesi.

Yaşlılık Gerçeği (s. 79-96). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2004.

Rejeski WJ, Mihalko SL. Physical activity and quality of life in older adults. The Journals of

Gerontology, Oct: 2001; (56A), 23-35,

İnal S, Subaşı F, Ay SM, Uzun S, Alpkaya U, Hayran O. ve diğerleri. Yaşlıların fiziksel

kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2003; 6 (3), 95-

Tomaka J, Thompson S, Palacios R. The relation of social ısolation, loneliness, and social support

to disease outcomes among the elderly. Journal of Aging And Health 2006; 18 (3), 359-384.

Akın B, Emiroğlu ON. Evde yaşayan yaşlılarda sosyal destek yapısı, sağlık durumu ve yetiyitimi

ilişkisi. Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (3), 170-176.

Ryan JW. Communicating With Older Adults. E. Arnold & K. U. Boggs (Ed.). Interpersonal

Relationships Professional Communication Skills for Nurses (3. bs., s. 431-443). United States of

America: W.B. Saunders Company, 1999.

Chen M. The effectivenes of health promotion counseling to family caregivers. Public Health

Nursing 1999; 16 (2), 125-132.

Sook YK, Eun YJ, Sohyune RS, Kwuy BK. Comparison of health-promoting behaviors of

noninstitutionalized and institutionalized older adults in korea. Journal of Nursing Scholarship 2006;

(1), 31-35.

Baltaş A, Baltaş Z. Stres ve Başaçıkma Yolları (20. bs.). İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.

Aydın KB. Stresle Başa Çıkma Uygulamalı Grup Rehberliği Dizisi. U. Öner (Ed.). Ankara: Nobel

Yayıncılık, 2006.

Smoyak SA. Self-Concept in the Nurse-Client Relationship. E. Arnold & K. U. Boggs (Ed.).

Interpersonal Relationships Professional Communication Skills for Nurses (3. bs., s. 41-77). United

States of America: W.B. Saunders Company, 1999.

Terakye G. Hasta Hemşire İlişkileri. (5. bs.). Ankara: Zirve Ofset Ltd.Şti, 1998.

Üstün B, Akgün E, Partlak N. Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi. İzmir: Okullar Yayınevi,

Hamarat E, Thompson D, Steele D, Matheny K, Simons C. Age differecens in coping resources

and saticfaction with life among middle-aged, young-old, and oldest old adults. Journal of Genetic

Psychology 2002; 163 (3), 360-368.

Karataş S. Yaşlılarda Yaşam Doyumunu Etkileyen Etmenler.Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe

Üniversitesi, Ankara, 1988.

Chen C. Aging and life satisfaction. Social Indicators Research 2001; 54, 57-79.

Ho HK, Matsubayashi K, Wada T, Kimura M, Yano S, Otsuka K. ve diğerleri. What determines

the life satisfaction of the elderly? comparative study of residential care home and community in

Japan. Geriatrics and Gerontology International 2003; 3, 79-85.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.