NEKROZ İÇEREN ATİPİK FİBROKSANTOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRME

Hasan Gökçe, Serhat Toprak, Esin Atik Doğan, Mehmet Oğuz Yenidünya, Tümay Özgür
1.690 602

Öz


Seksen üç yaşındaki kadın hasta sağ
şakağındaki ülsere nodüler kitle nedeniyle Plastik
ve Rekonstrüktif Cerrahi Polikliniğine başvurdu.
Eksize edilen materyal patoloji laboratuarına
gönderildi. Rutin doku tespiti, doku takibi ve kesit
alma işlemlerinden sonra preparatlar
hematoksilen&eosin ile boyandı. Mikroskopik
incelemede dermiste lokalize, ekspansif sınırlı
tümöral lezyon görüldü. Tümör iğsi, oval ya da
yıldızsı şekilli, pleomorfik çekirdekli hücrelere
sahipti. Çok sayıda tipik ve atipik mitoz,
mültinükleer hücre formları ve tümör nekrozu
mevcuttu. İmmünohistokimyasal olarak vimentin,
CD68, pansitokeratin, S-100 protein, düz kas aktin,
desmin, HMB-45 ve CD34 boyaları; histokimyasal
olarak Periodic acid-Schiff boyası yapıldı. Tümör
hücreleri vimentin ve CD68 ile diffüz pozitif,
pansitokeratin zayıf yoğunlukta pozitif boyandı.
Literatürde geniş tümör nekrozu alanları içeren,
infiltratif büyüme paternine sahip, perinöral ve
vasküler invazyon içeren bu tür olgular yüzeyel
malign fibröz histiositom adlandırılmaktadır.
Mevcut olgu, sadece sınırlı nekroz odağı içermesi
nedeniyle atipik fibroksantoma olarak raporlandı ve
klinik takip önerildi.

Anahtar kelimeler: Atipik fibroksantoma, yüzeyel
malign fibröz histiositom, nekroz


Anahtar kelimeler


Atipik fibroksantoma, yüzeyel malign fibröz histiositom, nekroz

Tam metin:

PDF


Referanslar


Sakamoto A, Oda Y, Itakura E, Oshiro Y, Nikaido O, Iwamoto Y, et al. Immunoexpression of

ultraviolet photoproducts and p53 mutation analysis in atypical fibroxanthoma and superficial

malignant fibrous histiocytoma. Modern Pathology. 2001;14(6):581-8.

Vandergriff TW, Reed JA, Orengo IF. An unusual presentation of atypical fibroxanthoma.

Dermatology online journal. 2008;14(1).

Sabhikhi A, Panicker N, Rai R. Atypical fibroxanthoma. Indian Journal of Dermatology,

Venereology, and Leprology. 1998;64(5):238.

Sakamoto A, Akieda S, Oda Y, Iwamoto Y, Tsuneyoshi M. Mutation analysis of the Gadd45

gene at exon 4 in atypical fibroxanthoma. BMC dermatology. 2009;9(1):1.

Orosz Z, Kelemen J, Szentirmay Z. Granular cell variant of atypical fibroxanthoma. Pathology

& Oncology Research. 1996;2(4):244-7.

Kabukçuoğlu S, Ülkü Ö, Işıksoy S, Saraçoğlu ZN. Kulak Kepçesinin Pleomorfik Malign

Fibröz Histiyositoması: Pleomorfik Malign Fibröz Histiyositoma Ile Atipik FibroksantomunAyrımındaTümör Boyutu Kriter Olabilir Mi? Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2000;20(2):92-

Melendez MM, Xu X, McClain SA, Huang S-ID. Atypical fibroxanthoma in a young woman:

An unusual case presentation. The Canadian Journal of Plastic Surgery. 2007;15(3):169.

Lanigan S, Gilkes J. Spectrum of atypical fibroxanthoma of the skin. Journal of the Royal

Society of Medicine. 1984;77(Suppl 4):27.

Longacre TA, Smoller BR, Rouse RV. Atypical fibroxanthoma: multiple immunohistologic

profiles. The American journal of surgical pathology. 1993;17(12):1199-209.

Dei Tos A, Maestro R, Doglioni C, Gasparotto D, Boiocchi M, Laurino L, et al. Ultravioletinduced

p53 mutations in atypical fibroxanthoma. The American journal of pathology.

;145(1):11.

Mirza B, Weedon D. Atypical fibroxanthoma: a clinicopathological study of 89 cases.

Australasian journal of dermatology. 2005;46(4):235-8.

Helwig EB. Atypical fibroxanthoma. Tex J Med. 1963;59:664-7.

Monteagudo C, Calduch L, Navarro S, Joan-Figueroa A, Llombart-Bosch A. CD99

Immunoreactivity in Atypical Fibroxanthoma A Common Feature of Diagnostic Value. American

journal of clinical pathology. 2002;117(1):126-31.

Helwig EB, May D. Atypical fibroxanthoma of the skin with metastasis. Cancer.

;57(2):368-76.

Bansal C, Sinkre P, Stewart D, Cockerell CJ. Two cases of cytokeratin positivity in atypical

fibroxanthoma. Journal of clinical pathology. 2007;60(6):716-7.

Suárez-Vilela D, Izquierdo-García F, Domínguez-Iglesias F, Méndez-Álvarez JR. Combined

papillated Bowen disease and clear cell atypical fibroxanthoma. Case reports in dermatology.

;2(2):69-75.

Thewes M, Engst R, Boeck K, Johannes R. Expression of cathepsins in dermal fibrous tumors:

an immunohistochemical study. European Journal of Dermatology. 1998;8(2):86-9.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.