ACİL SERVİSE BAŞVURAN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA TARAMASI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gökhan Arslan, Ali Karakuş, Koca Çalışkan, Mustafa Şahan, Mehmet Duru, Güven Kuvandık, Yakup Kadri Erdoğan
1.617 578

Öz


Amaç:Acil servislere başvuruların önemli bir
kısmını oluşturan yaşlı hastalarda abdominal aort
anevrizma riski fazladır. Bu sebeple 65 yaş ve üzeri
hastaların aort çapı ölçülerek risk faktörleri ile
birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:65 yaş ve üzeri 150 hasta
çalışmaya dahil edildi. Travma ile acil servise
gelenler, vasküler olabilecek şikayet veya bulgu ile
gelenler çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların renal
arter ayrım yerinden ve iliak bifurkasyo üzerinden
olmak üzere iki yerden aort çapları ölçülmüştür ve
aort boylu boyunca taranarak diğer arada kalan
alanlar da değerlendirildi. Veriler SPSS 20.0
istatistik programı ile değerlendirilmiş ve t-test, kikare
testleri uygulandı.

Bulgular:Abdominal aort anevrizması (AAA)
tesbit edilen 3 hastanın 2’si kadın cinsiyette idi.
Aort çapları sigara içen hastalarda içmeyenlere göre
daha geniştir(p<0,01). Diğer risk faktörleri ile aort
çaplarının kıyaslamasında istatistikî olarak anlamlı
fark saptanmadı.
Sonuç:Çalışmamızda 150 asemptomatik hastadan 3
kişide AAA tesbit edilmiştir. Sigara içimi ve yaşın
en önemli risk faktörü olduğu görülmüştür. AAA’lı
hastaların yatak başı USG ile taranması AAA için
erken teşhis olanağı sağlayacak ve mortalitenin
azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: abdominal aort anevrizması,
tarama, yatak başı ultrasonografi


Anahtar kelimeler


abdominal aort anevrizması, tarama, yatak başı ultrasonografi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.95186

Referanslar


Hollier LH, Stanson AW, Gloviczki P, Pairolero PC, Joyce JW, Bernatz PE. Arteriomegaly:

classification and morbid implications of diffuse aneurysmal disease. Surgery 1983;93(5):700-8.

Melton LJ, Bickerstaff LK, Hollier LH, Van Peenen HJ, Lie JT, Pairolero PC. Changing

incidence of abdominal aortic aneurysms: a population-based study. American J of Epidemiology

;120(3):379-86.

Guirguis EM, Barber GG. The natural history of abdominal aortic aneurysms. American J of

Surg 1991 ;162(5):481-3.

Noel AA, Gloviczki P, Cherry KJ, Bower TC, Panneton JM, Mozes GI. Ruptured abdominal

aortic aneurysms: the excessive mortality rate of conventional repair. J of Vascular Surg

;34(1):41-6.

Charboneau JW, Rumack CM, Wilson SR. Diagnostic Ultrasound. 3rd ed. Philadelphia,PA:

Elsevier Mosby; 2005. p.1905–40.

Kandiş H, Karakuş A, Katırcı Y, Karabolat S, Kara İH. Geriatrik Yaş Grubu ve Adli

Travmalar. Turkish J of Geriatri 2011; 14(3): 193-8.

Satar S, Sebe A, Avci A, Karakuş A, İçme F. Yaşlı hasta ve Acil Servis. Çukurova Üni Tıp

Fak Derg 2004; 29(1): 43-50.

Karakuş A, Yengil E, Arıca S, Zeren C, Çevik C, Erden ES, Çelik MM, Özer C. Huzurevi

Sakinlerinin Acil Hastalıklarının Değerlendirilmesi. Turkish Family Phy 2012;3(3):16-22.

Tintinalli J, Stapczynski J, Ma OJ, Cline D, Cydulka R, Meckler G. Tintinalli's Emergency

Medicine: A Comprehensive Study Guide, Seventh Edition: Mcgraw-hill; 2010. p. 361-465.

Wiesbauer F, Schlager O, Domanovits H, Wildner B, Maurer G, Muellner M, et al.

Perioperative beta-blockers for preventing surgery-related mortality and morbidity: a systematic

review and meta-analysis. Anesthesia and analgesia 2007; 104(1): 27-41.

Force USPST. Screening for abdominal aortic aneurysm: recommendation statement. Ann of

Int Med 2005;142(3):198-202.

Wilmink TB, Quick CR, Hubbard CS, Day NE. The influence of screening on the incidence of

ruptured abdominal aortic aneurysms. J of Vasc Surg 1999;30(6):203-8.

Ashton HA, Buxton MJ, Day NE, Kim LG, Marteau TM, Scott RA. The Multicentre

Aneurysm Screening Study (MASS) into the effect of abdominal aortic aneurysm screening on

mortality in men: a randomised controlled trial. Lancet 2002;360(9345):1531-9.

Fleming C, Whitlock E, Beil T, Lederle F. Primary Care Screening for Abdominal Aortic

Aneurysm. Rockville; 2005. p.1-15.

Simoni G, Pastorino C, Perrone R, Ardia A, Gianrossi R, Decian F, et al. Screening for

abdominal aortic aneurysms and associated risk factors in a general population. European journal of

vascular and endovascular surgery : the official journal of the Euro Soc for Vascular Surg

;10(2):207-10.

Pleumeekers HJ, Hoes AW, Hofman A, van Urk H, van der Does E, Grobbee DE. Selecting

subjects for ultrasonographic screening for aneurysms of the abdominal aorta: four different strategies.

Int J of Epidemiology. 1999;28(4):682-6.

Vardulaki KA, Walker NM, Day NE, Duffy SW, Ashton HA, Scott RA. Quantifying the risks

of hypertension, age, sex and smoking in patients with abdominal aortic aneurysm. The British J of

Surg 2000;87(2):195-200.

Lederle FA, Nelson DB, Joseph AM. Smokers' relative risk for aortic aneurysm compared

with other smoking-related diseases: a systematic review. J of Vascular Surg 2003;38(2):329-34.

Wilmink TB, Quick CR, Day NE. The association between cigarette smoking and abdominal

aortic aneurysms. J of Vascular Surg 1999;30(6):1099-105.

Rodin MB, Daviglus ML, Wong GC, Liu K, Garside DB, Greenland P. Middle age

cardiovascular risk factors and abdominal aortic aneurysm in older age. Hypertension. 2003;42(1):61-

Singh K, Bonaa KH, Jacobsen BK, Bjork L, Solberg S. Prevalence of and risk factors for

abdominal aortic aneurysms in a population-based study : The Tromso Study. American J of

Epidemiology 2001;154(3):236-44.

Derubertis BG, Trocciola SM, Ryer EJ, Pieracci FM, McKinsey JF, Faries PL. Abdominal

aortic aneurysm in women: prevalence, risk factors, and implications for screening. J of Vascular Surg

;46(4):630-5.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.