KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN MOL GEBELİK OLGULARININ RETROSPEKTİF İNCELENMESİ: 5 YILLIK KLİNİK DENEYİM

Atilla Karateke, Raziye Keskin Kurt, Mehmet Dede, Ayhan Gül, Çetin Kılıç, Defne Özkaya
1.521 377

Öz


Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde molar gebelik
tanısıyla tedavi edilen hastaların verileri
kullanılarak gestasyonel trofoblastik hastalıkların
insidansını belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve yöntem: Ocak 2009 ve Ocak 2014 yılları
arasında kliniğimizde molar gebelik tanısı almış
hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.
Hastaların yaş, gravida, parite ve abortus bilgileri
kaydedildi. Olguların hikayesi, ultrasonografi
bulguları, β HCG ile birlikte laboratuar değerleri,
histopatoloji sonuçları, tedavi yöntemleri ve takipte
β HCG değerleri kayıt edildi.

Bulgular: Kliniğimizdeki molar gebelik insidansı
1000 doğumda 5 olarak bulundu. Hastaların
ortalama yaşı 28.72 ±7,5 olup ortalama gestasyonel
yaş 10±2,4 haftaydı. β HCG değerleri 240 ile
145100 arasında değişmekteydi. Hastaların
20’sinde (%33.3) ultrason bulgusu molar gebelik ile
uyumlu izlenmişti. Patoloji sonuçları 45 (%75)
hastada parsiyel mol, 12 (%20) hastada komplet
mol ve 3 (%5) hastada koryokarsinom gelmiştir.
Olgularda hastalık ve komplikasyonlarına ait ölüm
olgusuna rastlanmamıştır.
Sonuç: Kliniğimizde gestasyonel trofoblastik
hastalık insidansı 1000 doğumda 5 olup daha kesin
bir insidansa ulaşmak için ileri düzeyde araştırmalar
yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gestasyonel trofoblastik
hastalık, insidans


Anahtar kelimeler


Gestasyonel trofoblastik hastalık, insidans

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.18119

Referanslar


Kohorn EI. Negotiating a staging and risk factor scoring system for gestational trophoblastic

neoplasia. A progress report. The Journal of reproductive medicine. 2002;47(6):445-50.

Berkowitz RS, Goldstein DP. Current management of gestational trophoblastic diseases.

Gynecologic oncology. 2009;112(3):654-62.

Davis JR, Surwit EA, Garay JP, Fortier KJ. Sex assignment in gestational trophoblastic

neoplasia. American journal of obstetrics and gynecology. 1984;148(6):722-5.

Surti U, Szulman AE, O'Brien S. Dispermic origin and clinical outcome of three complete

hydatidiform moles with 46,XY karyotype. American journal of obstetrics and gynecology.

;144(1):84-7.

Hammond CB, Evans AC. Gestational trophoblastic disease. Current therapy in endocrinology

and metabolism. 1997;6:603-6.

Tham BW, Everard JE, Tidy JA, Drew D, Hancock BW. Gestational trophoblastic disease in

the Asian population of Northern England and North Wales. BJOG : an international journal of

obstetrics and gynaecology. 2003;110(6):555-9.

Lybol C, Centen DW, Thomas CM, ten Kate-Booij MJ, Verheijen RH, Sweep FC, et al. Fatal

cases of gestational trophoblastic neoplasia over four decades in the Netherlands: a retrospective

cohort study. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2012;119(12):1465-72.

Cakmak B, Toprak M, Nacar MC, Koseoglu RD, Guneri N. Incidence of gestational

trophoblastic disease in Tokat province, Turkey. Journal of the Turkish German Gynecological

Association. 2014;15(1):22-4.

Seckl MJ, Sebire NJ, Berkowitz RS. Gestational trophoblastic disease. Lancet.

;376(9742):717-29.

Palmer JR. Advances in the epidemiology of gestational trophoblastic disease. The Journal of

reproductive medicine. 1994;39(3):155-62.

Therasakvichya S. Gestational trophoblastic disease in 2005. Journal of the Medical

Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 2005;88 Suppl 2:S119-23.

Martin BH, Kim JH. Changes in gestational trophoblastic tumors over four decades. A Korean

experience. The Journal of reproductive medicine. 1998;43(1):60-8.

Hayashi K, Bracken MB, Freeman DH, Jr., Hellenbrand K. Hydatidiform mole in the United

States (1970-1977): a statistical and theoretical analysis. American journal of epidemiology.

;115(1):67-77.

Sebire NJ, Foskett M, Fisher RA, Rees H, Seckl M, Newlands E. Risk of partial and complete

hydatidiform molar pregnancy in relation to maternal age. BJOG : an international journal of

obstetrics and gynaecology. 2002;109(1):99-102.

Sand PK, Lurain JR, Brewer JI. Repeat gestational trophoblastic disease. Obstetrics and

gynecology. 1984;63(2):140-4.

Tierney JP, Welsh J, Owen P. Management of early pregnancy loss--a complete audit cycle.

Journal of obstetrics and gynaecology : the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology.

;26(3):229-32.

Hou JL, Wan XR, Xiang Y, Qi QW, Yang XY. Changes of clinical features in hydatidiform

mole: analysis of 113 cases. The Journal of reproductive medicine. 2008;53(8):629-33.

Nayeri UA, West AB, Grossetta Nardini HK, Copel JA, Sfakianaki AK. Systematic review of

sonographic findings of placental mesenchymal dysplasia and subsequent pregnancy outcome.

Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound

in Obstetrics and Gynecology. 2013;41(4):366-74.

Fowler DJ, Lindsay I, Seckl MJ, Sebire NJ. Routine pre-evacuation ultrasound diagnosis of

hydatidiform mole: experience of more than 1000 cases from a regional referral center. Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics

and Gynecology. 2006;27(1):56-60.

Sebire NJ, Rees H, Paradinas F, Seckl M, Newlands E. The diagnostic implications of routine

ultrasound examination in histologically confirmed early molar pregnancies. Ultrasound in obstetrics

& gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and

Gynecology. 2001;18(6):662-5.

Berkowitz RS. Gestational trophoblastic tumors and malignant ovarian germ cell tumors.

Current opinion in oncology. 1989;1(1):119-22.

Kerkmeijer L, Wielsma S, Bekkers R, Pyman J, Tan J, Quinn M. Guidelines following

hydatidiform mole: a reappraisal. The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology.

;46(2):112-8.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.