HETEROTOPİK GEBELİK

Mustafa Doğan Özçil, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Hasan Gökçe, Orhan Nural
1.331 678

Öz


Heterotopik gebelik, intrauterin canlı gebelik ve
birlikte ektopik gebelikle(özelliklede tubal gebelik)
karakterize bir durumdur. Son yıllarda uygulanan
yardımcı üreme teknikleri(YÜT) ile oluşan
heterotopik gebelik insidansı 1/30 000 den 1/600,
hatta 1/100’e kadar artmıştır.Teşhis genellikle
Transvaginal Ultrasonografi(TV-USG) ile muayene
sırasında, intrauterin canlı gebeliğin yanı sıra
pelvik kitle kompleksi ile konur. 

YÜT ile gebe kalan 23 yaşında hasta 4 günden beri
devam eden şiddetli karın kasık ağrısı, önce
kahverengi sonra kırmızıya dönen vajinal
lekelenme yakınması ile kliniğimize başvurdu.
Jinekolojik muayene de batında ağrı, hassasiyet ve
rebound mevcuttu, ayrıca sağ adneksial alanda kitle
palpe edildi. TV-USG’de intrauterin 7 hafta 4
günlük canlı gebelik, douglasta 5 cm derinlikte
serbest sıvı, sağ tuba ampuller bölümde genişleme,
hematosalpenks görünümü ve 11 mm çapında
hipoekojen alan mevcuttu. Hasta da intraabdominal
hemoraji oluştuğu düşünülerek acilen laparatomi
uygulandı. Operasyon esnasında, sağ tuba ampuller
bölümde rüptür ve hemen yanında gebelik ürünü,
ayrıca batında 500 ml. civarında serbest ve koagule
kan olduğu görüldü. Ektopik gebelik ürünü alındı,
batındaki kan aspire edildi, tubanın rüptüre kısmı
repare edildi. Histopatolojik incelemede tubal
gebelik saptandı. İntrauterin gebelik, fetal distress
nedeniyle 31. haftada sezaryenle sonlandırılmış
olup, 1200 gr, ağırlığında 34 cm boyunda erkek
bebek doğurtulmuştur. Bebek halen sağlıklı olarak
yaşamaktadır.

Özellikle YÜT ile gebe kalan kişilerde daha fazla
olmak üzere tüm gebelerde heterotopik gebelik
düşünülmeli ve gebe ona göre muayene edilmeli,
heterotopik gebelik şüphesi olan ve durumu stabil
olmayan gebelerde hayat kurtarıcı bir işlem olan
cerrahi girişim bir an önce uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler:Heterotopik gebelik, Adneksial
Kitle. Yardımcı Üreme Teknikleri.


Anahtar kelimeler


Heterotopik gebelik, Adneksial

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.52978

Referanslar


Sun SY, AraujoJúnior E, ElitoJúnior J, Rolo LC, Campanharo FF, Sarmento SG, Nardozza

LM, MoronAF. Diagnosis of heterotopic pregnancy using ultrasound and magnetic resonance

imaging in the firsttrimester of pregnancy: a casereport. Case RepRadiol. 2012:317592. doi:

1155/2012/317592. Epub 2012 Dec 4.

MjG, R R.Heterotopic pregnancy in naturalconception. J Hum ReprodSci. 2008 Jan;1(1):37-8

Ikechukwu E, AdeleniM.Heterotopic pregnancy with live infant. AnnAfrMed. 2013 Jan-

Mar;12(1):43-5.

Basile F, DiCesare C, Quagliozzi L, Donati L, Bracaglia M, Caruso A, Paradisi G.

Spontaneous heterotopic pregnancy, simultaneous ovarianand intrauterine: a casereport. Case

RepObstetGynecol. 2012:509694. Epub 2012 Sep 10.

Jan F, Naikoo GM, Rather MH, Sheikh TA, Rather YH.Ruptured Heterotopic Pregnancy: A

Rare Cause for Hemoperitoneum; Report of Three Cases from Kashmir,India. Indian J Surg.

Oct;72(5):404-6.

Uysal A, Oztekin DC, Avcı MS.Heterotopic quadruplet pregnancy and successful twin out

come. ArchGynecolObstet. 2013 Mar 17. [Epubahead of print]

Shavit T, Paz-Shalom E, Lachman E, Fainaru O, Ellenbogen A..Unusualcase of recurrent

heterotopic pregnancy after bilateral salpingectomy and literature review. ReprodBiomed

Online. 2013 Jan; 26(1) :59-61.

NoorN, Bano I, Parveen S. Heterotopic Pregnancy with Successful pregnancy outcome. J Hum

ReprodSci. 2012 May;5(2):213-4.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.