EŞ ZAMANLI 2 AYRI ODAKTA KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMUYLA BAŞVURAN SINIRLI EVREDEKİ BİR OLGU

Ahmet Taner Sümbül, Celal Yücel Batmacı
1.366 517

Öz


Küçük Hücreli Akciğer Kanseri sigara kullanımında
azalmaya rağmen halen sıklıkla görülen
kanserlerden birisidir. Modern tıptaki tüm
gelişmelere rağmen halen hastaların birçoğu ileri
evrelerde yakalanmakta ve küratif tedavi
seçenekleri uygulanamamaktadır. Dolayısıyla da bu
durum hastaların sağ kalımlarına yansımakta ve
halen yüz güldürücü sonuçlar elde
edilememektedir. Biz bu olgu sunumunda tanı
anında yaygın evre gibi prezente olan ancak yapılan
tetkikler sonucu her ikisininde sınırlı evre iki ayrı
küçük hücreli akciğer kanseri odağı olduğunu
saptadığımız bir olguyu sunduk.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer CA,
ikinci primer, kemoradyoterapi


Anahtar kelimeler


Küçük hücreli akciğer CA, ikinci primer, kemoradyoterapi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.32829

Referanslar


Ellis PM, Shepherd FA, Laurie SA, Goss GD, Olivo M, Powers J, Seymour L, Bradbury PA.

NCIC CTG IND.190 Phase I Trial of Dalotuzumab (MK-0646) in Combination with Cisplatin and

Etoposide in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol. 2014 Mar;9(3):410-3.

Ocak S, Friedman DB, Chen H, Ausborn JA, Hassanein M, Detry B, Weynand B, Aboubakar

F, Pilette C, Sibille Y, Massion PP. Discovery of new membrane-associated proteins overexpressed in

small-cell lung cancer. J Thorac Oncol. 2014 Mar;9(3):324-36.

Asai N, Ohkuni Y, Kaneko N, Yamaguchi E, Kubo A. Relapsed small cell lung cancer:

treatment options and latest developments. Ther Adv Med Oncol. 2014 Mar;6(2):69-82.

Foresta M1, Izzotti A1, La Maestra S2, Micale R2, Poggi A3, Vecchio D4, Frosina G4.

Accelerated Repair and Reduced Mutagenicity of DNA Damage Induced by Cigarette Smoke in

Human BronchialCells Transfected with E.coli Formamidopyrimidine DNA Glycosylase. PLoS

One. 2014 Jan 31;9(1):e87984.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.