HEMODİYALİZDE TÜNELLİ KATETERLER

Celalettin Karatepe, Tülin Durgun Yetim, Cem Lale
1.370 486

Öz


Amaç: Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında
kullanılan tünelli kateterlerin erken ve geç
dönem komplikasyonları ve açık kalım
oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: Kliniğimizde ocak 2010-
mart 2012 tarihleri arasında 181 kalıcı tünelli
kateter takılan 154 hasta yaş, cinsiyet, kateter
takma endikasyonu, katater uygulama yerleri,
çıkartılma sebepleri ve komplikasyonlar
açısından retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Kalıcı tünelli kateter takılma
nedenleri; hastaların % 62.3 (n=96) ü başarısız
arterio-venöz fistül (AVF) girişimleri, % 24
(n=37) 37 (%24) si AVF maturasyonunun
beklenmesi, % 7.7 (n=12) si kısa yaşam
beklentisi, % 5.8 (n=9) i hasta tercihinden
dolayı idi. Kateter yerleştirme yerleri ise;
hastaların % 83.1 (n=128) ine sağ internal
juguler vene, % 10.3 (n=16) üne sol internal
juguler vene, % 3.2 (n=4) 5 (%3.2) sine sol
subclavian vene, % 3.2 (n=5) sine femoral
vene kateter takıldı. Takılan tünelli kalıcı
hemodiyaliz kateterlerin 2 yıllık takiplerinde
katater açık kalım oranılarının 1 yıllık % 86.7,
2 yıllık ise %82.4 olarak saptandı.
Sonuç: Sonuç olarak kalıcı tünelli hemodiyaliz
kateterleri, yüksek işlem başarısına ve düşük
erken dönem komplikasyonlarına sahip,
işlemden hemen sonra diyalize girebilme
imkanı sağlayan, diyaliz için yeterli kan
akımını sağlayan yaşam beklentisi kısa olan ve
transplantasyon adayları ve AVF için uygun
vasküler yapıları olmayan hastalar için ilk
tercih edilmesi gereken bir damar erişim
seçeneğidir.
Anahtar kelimeler: hemodiyaliz, tünelli
kateter


Anahtar kelimeler


hemodiyaliz, tünelli kateter

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.55318

Referanslar


2009 Annual Data Report: Atlas of chronic kidney disease and end – stage renal disease in

the United States. Am J Kidney Dis. 2010;55:S266–7.

Vascular Access Work Group. Clinical practice guidelines for vascular access. Am J

Kidney Dis.2006;48:S248–73.

Varughese S, John GT, Alexander S, Deborah MN, Nithya N, Ahamed I, et al. Pre-tertiary

hospital care of patients with chronic kidney disease in India. Indian J Med

Res. 2007;126:28–33.

Denys BG, Uretsky BF. Anatomical variations of internal jugular vein location: Impact on

central venous access. Crit Care Med. 1991;19:1516–9.

Denys BG, Uretsky BF, Reddy PS. Ultrasound-assisted cannulation of the internal jugular

vein.A prospective comparison to the external landmark-guided

technique. Circulation. 1993;87:1557–62.

Molinari AC, Haupt R, Saracco P, Di Marco M, Castagnola E, Fratino G. Urokinase for

restoring patency of malfunctioning or blocked central venous catheters in children with

hemato-oncological diseases. Support Care Cancer. 2004;12:840–3.

Fry AC, Stratton J, Farrington K, Mahna K, Selvakumar S, Thompson H, et al. Factors

affecting long-term survival of tunnelled haemodialysis catheters-a prospective audit of 812

tunnelled catheters. Nephrol Dial Transplant. 2008;23:275–81.

Quarello F, Forneris G, Borca M, Pozzato M. Do central venous catheters have advantages

over arteriovenous fistulas or grafts? J Nephrol. 2006;19:265–79.

Mandolfo S, Galli F, Costa S, Ravani P, Gaggia P, Imbasciati E. Factors influencing

permanent catheter performance. J Vasc Access. 2001;2:106–9.

O’Dwyer H, Fotheringham T, O’Kelly P, Doyle S, Haslam P, McGrath F, et al. A

prospective comparison of two types of tunneled hemodialysis catheters: The Ash Split versus

the PermCath.Cardiovasc Intervent Radiol. 2005;28:23–9.

Rao M, Juneja R, Shirly RB, Jacob CK. Haemodialysis for end-stage renal disease in

Southern India--a perspective from a tertiary referral care centre. Nephrol Dial

Transplant. 1998;13:2494–500.

Astor BC, Eustace JA, Powe NR, Klag MJ, Fink NE, Coresh J. for the CHOICE study.

Type of vascular access and survival among incident hemodialysis patients: The Choices for

Healthy Outcomes In Caring ESRD (CHOICE) study. J Am Soc Nephrol. 2005;16:1449–55.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.