KARACİĞER FONKSİYON TESTİ YÜKSEKLİĞİYLE BAŞVURAN BİR HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURA OLGUSU

Tanju Çelik, Vefik Arıca, Rada Özalp
1.379 404

Öz


Anaflaktoid purpura olarak da bilinen Henoch Schönlein purpurası (HSP), akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefrit sırasında ortaya çıkan bir aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak ele alınmaktadır. Sıklıkla Streptokok alt tiplerinin neden olduğu bir boğaz enfeksiyonundan 1-3 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. HSP, çocuklarda ilk olarak karın ağrısı, bulantı ve kusma, melena, artralji, purpurik döküntü ve hematüri birlikteliği şeklinde tanımlanmıştır. Özellikle cilt, eklem, gastrointestinal sistem ve böbreklerdeki küçük çaplı damarları tutan sistemik bir lökositoklastik vaskülit ile karakterizedir. Biz 23 aylık bir erkek HSP olgumuzu yaşının küçük olması ve karaciğer fonksiyon yüksekliğiyle başvurması nedenleriyle sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Henoch Schönlein purpura, karaciğer fonksiyon testleri

SUMMARY

Henoch-Schönlein purpura (HSP), also known as an anaphylactoid purpura, is considered as a hypersensitivity reaction emerges during acute rheumatic fever or acute glomerulonephritis. HSP frequently develops 1-3 weeks after a streptococcal subspecies-induced throat infection. HSP becomes symptomatic in children with an abdominal pain, nausea and vomiting, melena, arthralgia, purpuric rash, and hematuria. It is characterized by a systemic leukocytoclastic vasculitis which holds the small vessels of the skin, joints, gastrointestinal tract, and kidneys. We aimed to present a 23-month old male HSP case due to his very young age and onset with elevated liver function tests.

Key words: Henoch-Schönlein purpura, liver function tests


Tam metin:

PDF


Referanslar


Bak M, Cebe A, Serdaroğlu E. Henoch-

Schönlein Vaskülitinde Böbrek Tutulumu ve

Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2006,

:12-25.

Miller ML, Pachman LM. Vasculitis

Syndromes: Henoch-Schönlein Purpura.

Behrman RE, Kliegman RB, Jensen HB (eds).

Nelson Textbook of Pediatrics. 16th edition.

Philadelphia: WB Sunders Company, 2004:

-228.

Soylu A, Kavukçu S. Henoch-Schönlein

Purpurası: Patofizyoloji, Tanı, Tedavi. SSK

Tepecik Hastanesi Dergisi 2004;14(2):71-81.

İnal A, Yılmaz M, Kendirli S G, Altındaş D U,

Karakoç G B, Doğruel D. The Clinical

Characteristics of Children with Henoch

Schönlein Purpura. Erciyes Tıp Dergisi

(Erciyes Medical Journal) 2009;31(2):153-161.

Bal B. Henoch-Schönlein Purpuralı

Çocuklarda Gastrointestinal Sistem

Tutulumunun Klinik, Laboratuvar ve Doppler

Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi. Uzmanlık

Tezi İstanbul 2006.

Aydın M, Demirol M. Henoch-Schönlein

Purpuralı Vakalarımızın Değerlendirilmesi.

Çocuk Dergisi 2005;5(4):249-53.

Arslan Ş, Saatci U. Henoch-Schonlein

Purpurası. Katkı Pediatri Dergisi 1995;2:165-
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.