Önkol Fleksör Tendon Yaralanması Olan Gebe Hastaya Anestezik Yaklaşım

Sedat Hakimoglu, Murat Karcioglu, Kasim Tuzcu, Onur Koyuncu, Selim Turhanoglu
1.412 472

Öz


Periferik sinir blokları üst ekstremitelerin cerrahisinde kullanılan bir anestezi yöntemidir. Anestezi yönteminin seçimi ve yönetimi gebe hastalar için özelliklidir. Bu olguda, ön kolda fleksör tendon kesisi olan gebe hastada aksiler blok uygulamasını sunmayı hedefledik. On yedi yaşında 21 haftalık gebe hastaya blok öncesi sedasyon amacıyla premedikasyon uygulanmadı. Aksiller yaklaşımla nörostimulasyon tekniği kullanılarak brakial pleksus bloğu uygulandı. Kullanılan stimülasyon cihazı (Stimuplex® HNS 11-Braun, Germany) 1 mA akımda, 2 Hz frekans ve 0,1 ms hızda ayarlandı. Aksiller bölgede aksiller arter palpe edilerek 21G, 100 mm stimupleks iğne ile mediyan, radiyal, muskülakutanöz ve ulnar sinir motor yanıtları bulundu. Stimülasyon 0,3-0,5 mA akıma düşürülerek motor yanıtın azalmadan sürdüğü gözlenerek lokal anestezik ilaç uygulandı. Olguda, lokal anestezik olarak 20ml (% 0,5; 5 mg/ml) levobupivakain tercih edildi. Sonuç olarak önkol fleksör tendon kesisi olan gebe hastada levobupivakain kullanılarak yapılan aksiller brakial pleksus bloğunun etkili ve güvenilir anestezi yöntemi olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Brakial pleksus bloğu, gebelik, levobupivakain


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.92344

Referanslar


Van de Welde M. Nonobstetric surgery during pregnancy. In: Chestnut’s Obstetric Anesthesia Practice and Principles, 4th ed., Philadelphia: Mosby Elsevier, 2009;337-60.

M. Van De Velde, F.De Buck Anesthesia for non-obstetric surgery in the pregnant patient Minerva Anesthesiol 2007;73:235-40

Heath P.J, Brownlie G.S, Herrick M.J. Latency of brachial plexus block Anaesthesia. 1990;45: 297-301,

Palahniuk RJ, Shinider SM, Eger EII. Pregnancy decreases the requirement for inhaled anesthetic agents. Anesthesiology 1981;55:322-3.

Gin T, Mainland P, Chan MT, Short TG. Decreased thiopental reuirements in early pregnancy. Anesthesiology 1997;8673-8

Puhringer FK, Sparr HJ, Mitterschiffthaler G, Agoston S, Benzer A. Extended duratio of action rocuronium in post partum patien. Anesth Analg 1997;84:352-4

Duncan PG, Pope WDB, Cohen MM, et al. Fetal risk of anesthesia and surgery during pregnancy. Anesthesiology 1986; 64:790-4

Alkış N. Periferik Sinir Blokları. In: Klinik aneteziyoloji, 3.baskı. Çeviri editörü: Tulunay M, Cuhruk H. Ankara: Güneş kitabevi:2004.s.283-308

Gristwood RW. Cardiac and CNS toxicity of levobupivacaine: strengths of evidence for advantage over bupivacaine. Drug Saf 2002; 25: 153-163.

Cox GR, Faccenda KA, Gilhooly C, Bannister J, Scott NB, Morrisson LMM. Extradural S (-)-bupivacaine: comparison with racemic RS-bupivacaine. Br J Anaesth 1998;80:289-293.

Güngör İ, Tezer T, Polat GG, Esen E, Günaydın B, Kaya K. Gebe bir hastada son trimesterde popliteal siyatik sinir bloğu TARD [Baskıda] DOI: 10.5152/TJAR.2014.87699.

Gazmuri RR, Torregrosa SA, Dagnino JA, Iniguez FG. Should supraclavicular brachial plexus block be avoided in pregnancy? J Clin Anesth. 1992;4:333-5.

Patzkowski, M., Scheiner, J. Brachial plexus block in a parturient. International Journal of Obstetric Anesthesia 2014;23:185-188.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.