Klodronat Periferik Sinirlerde Yaralanma Sonrası Rejenerasyon Sürecini Hızlandırır mı?

İbrahim Kahraman, Mustafa Güven, Recep Dokuyucu, Fatih Sefil, İsmail Günay
1.724 644

Öz


Amaç: Bu çalışmada seçici olarak sistemik ve yerleşik makrofaj populasyonunu baskılayan bir ajan olan lipozom ile kaplanmış Klodronatın (LEC: Liposome Encapsulated Clodronate) periferik sinir hasarı sonrası dejenerasyon-rejenerasyon sürecine etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Deneylerimizde 8 haftalık wistar türü erkek sıçanlar rastgele olarak 5 gruba ayrıldı. A grubu kontrol grubu olarak seçildi. B4 ve B8 grupları ezilme grubu olup sağ siyatik sinirleri hasarlandı. C4 ve C8 grupları ise ezilme + LEC uygulanan gruplar olarak seçildi. Hasarlanma sonrası C gruplarına 5. 10. ve 15. günlerde intravenöz LEC uygulandı. Hasarlanmayı takiben 4 ve 8 hafta sonra B ve C gruplarının siyatik sinirlerinden önce EMG kaydı alındı sonra sinirler disekte edildi. Bu demetlerden, 4-Aminopiridin (4-Ap) uygulaması öncesi ve sonrasında bir in-vitro elektrofizyolojik yöntem olan Sukroz-gap tekniği ile Bileşik Sinir Aksiyon Potansiyelleri (BSAP) kayıtlandı.

Bulgular: B ve C gruplarında iletim hızları ile BSAP genliği, yükselme süresi (DT), yarı düşme süresi (½ FT) ve latans parametreleri üzerine LEC’in anlamlı bir etkisi görülmedi (p>0.05). Ancak 4-Ap uygulandıktan sonra oluşan bir fenomen olan gecikmiş depolarizasyon (del-dep) genliği üzerinde LEC’in anlamlı etkisi görüldü (p<0.05).

Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular ışığında LEC’in yaralanma sonrası ortaya çıkan Wallerian dejenerasyon sürecini kısalttığı ve rejeneratif bir etki olarakta miyelinizasyonu hızlandırdığını söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Periferik Sinir Hasarı, Makrofaj, Klodronate, Sukroz-gap, Aksiyon Potasiyeli


Anahtar kelimeler


Periferik Sinir Hasarı, Makrofaj

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.79676

Referanslar


Ide C. Peripheral nerve regeneration. Neurosci Res, 25: 101-121, 1996

Garbaya B, Heapec A.M, Sargueila F, Cassagnea C.Myelin synthesis in the peripheral nervous system. Prog Neurobiol 61: 267-304, 2000.

Bruck W. The role of macrophages in Wallerian degeneration. Brain Path, 7: 741-752,1997

Perry VH, Brown MC. Role of macrophages in peripheral nerve degeneration and repair. Bioassays, 14: 401-406, 1992

Van Rooijen N, van Kesteren-Hendrikx. "In vivo" depletion of macrophages by liposome-mediated "suicide".Methods Enzymol. 2003;373:3-16.

Van Rooijen N., Sanders A., Liposome mediated depletion of macrophages: mechanism of action, preparation of liposomes and applications, J. Immunol. Methods, 174, 83-93, (1994).

Mustafa GÜVEN, İbrahim KAHRAMAN, Filiz KOÇ, Hacer BOZDEMİR, Yakup SARICA, İsmail GÜNAY. The Effects of Oxcarbazepine on 4-Aminopyridine-Induced Afterpotentials on Isolated Rat Sural Nerves. Journal of Neurological Sciences [Turk] 2010;27:(2): 139-149.

Guven M, Kahraman I, Güneş Y, Gunay I.: Effect of Tramadol on peripheral nerves: An in-vitro electrophysiological study on the sural and tibial nerves of the rat. Journal of Medical Science (Türkiye Klinikleri). 2011;31(1).

Waxman SG, Ritche JM: Molecular dissection of the myelinated axon. Ann Neurol 1993:33:121-136.

Rizzo MA, Kocsis JD, Waxman SG. Slow sodium conductances of dorsal root ganglion neurons: intraneuronal homogeneity and interneuronal heterogeneity. J Neurophysiol. 1994 Dec;72(6):2796-815.

Honmou, O., Utzschneider, D.A., Rizzo, M.A., Bowe, C.M., Waxman, S.G., Kocsis, J.D.,. Delayed depolarization and slow sodium currents in cutaneous afferents. J. Neurophysiol. 1994;71:1627–1637.

Nonaka T, Honmou O, Sakai J, Hashi K, Kocsis JD. Excitability changes of dorsal root axons following nerve injury: implications for injury-induced changes in axonal Na+ channels. Brain Research. 2000;859:280-285.

Kocsis JD and Waxman SG. Ionic channel organization of normal and regenerating mammalian axons. Progress in Brain Research. Vol. 71. 1987.

Black, J.A., Kocsis, J.D., Waxman, S.G., 1990. Ion channel organization of the myelinated fiber. Trends Neurosci. 133, 48 – 54.

Marco Mumenthaler, Manfred Stöhr, Hermann Müler-Vahl. Nobel Tıp Yayınları, Çeviri. Periferik Sinir Lezyonları ve Radiküler Sendromlar. 2005: 1-95.

Bilimsel ve Teknik Yayınları Vakfı. Periferik Nöropati. 1995: 17-36.

Gordon TR, Kocsis JD and Waxman SG. TEA-sensitive Potassium channels and inward rectification in regenerated rat sciatic nerve. Muscle and nerve, 1991; 14: 640-646.

Eng DL, Gordon TR, Kocsis JD and Waxman SG. Current clamp analysis of time-dependent rectification in rat optic nerve. J. Physiol, 1990; 421: 185-202

J. P. Ballantyne and M. J. Campbell. Electrophysiological study after surgical repair of sectioned human peripheral nerves. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 1973, 36, 797-805

Stampfli R.: A new method for measuring potentials with external electrodes. Experienta, 1954;10:508-509.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.