Maksiller Lateral Diş ile Süpernümerer Diş Füzyonu ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Zeki Arslanoğlu, Mehmet Gökhan Tekin, Ahmet Altan, Mehmet Adıgüzel, İbrahim Damlar, Osman Fatih Arpağ
1.654 875

Öz


Füzyon; estetik, periodontal ve ortodontik problemlere neden olan bir dental anomalidir. Bu çalışmanın amacı; maksiler lateral diş ile füzyon oluşturmuş süpernümerer dişin lateral dişten ayrılıp, ekstraksiyonu yapılarak, sonrasında lateral dişe form vererek fonksiyon ve estetiğin iadesinin sağlandığı vakanın paylaşımıdır.  10 yaşındaki erkek hasta diş eğriliği şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde ve yapılan ekstraoral muayenesinde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Hastanın yapılan intraoral muayenesinde üst anterior bölgede süpernümerer diş varlığı ve sol lateral diş ile distalden füzyonu gözlendi. Yapılan radyolojik muayenede füzyon oluşturan dişlerin köklerinin ayrık olduğu saptandı. Ağız içerisinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Füzyon oluşturan dişlerin birleşim hattından frez ile kesilerek ayrılması ve distopalatinal yöndeki süpernumerer dişin ekstraksiyonu planlandı. Dişler ayrıldıktan sonra lateral dişin pulpasında perforasyon meydana geldi ve CVEK amputasyon yöntemi ile tedavisi yapılıp kompozit restorasyon ile bitirildi. Hastanın 12 aylık kontrolleri yapıldı.

Anahtar kelimeler: süpernümerer diş, lateral diş, füzyon, CVEK amputasyon.


Anahtar kelimeler


süpernümerer diş, lateral diş, füzyon, CVEK amputasyon

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.39174

Referanslar


Koch G, Poulsen S.Çocuk Diş Hekimliğine Klinik Yaklaşım. Medya yayın grubu. Second Edition. 2012: 183-186.

Uysal S, Nazikoğlu A, Avcu N, Muftuoğlu S. Đki supernumere diste gorulen dens in dente ve fuzyon: Olgu raporu. H. U. Dis Hek. Fak. Derg. 2006; 30: 54-9.

Lowel RJ and Soloman AL. Fused teeth. J.A.D.A. 1964; 68:762-3.

Mader CL. Fusion of teeth J.A.D.A. 1979; 98: 62-4.

Ata P. Konservatif diş tedavisi, İstanbul, Yenilik Basımevi, 1982; s.94.

Kayasu T, Akçay M, Gergin B, Akçam MO. Füzyonlu maksiler lateral dişin multidisipliner tedavisi: Olgu sunumu. A.Ü. Dis Hek. Fak. Derg. 38(2) 83-87, 2011

Pereira AJA, Fidel RAS, Fidel RS. Maxillary lateral incisor with two rooth canals: fusion, gemination or dens invaginatus. Braz. Dent. J. 2000;11: 141- 6.

Altun C, Guven G, Basak F, Akbulut E, Altuğ A. Sut dislerinde fuzyon ve geminasyon: Beş olgu nedeniyle. A.Ü. Dis Hek. Fak. Derg. 2005; 32: 223-7.

Kim E, Jou Y-T. A supernumerary tooth fused to the facial surface of a maxillary permanent central incisor: Case report. J. Endod. 2000; 26: 45-8.

Gunhan O. Oral ve Maxillofasiyal Patoloji. Atlas Kitapcılık, 2001; p: 9-12.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.