Günde 12 Litre Su İçen Psikojenik Polidipsi Olgusu

Mehmet Hanifi Kokaçya, Ümit Sertan Çöpoğlu, Faruk Kurhan, Esra Girişken
2.024 396

Öz


Psikojenik polidipsi fizyolojik uyaran olmadan çok fazla su içmeyle karakterize, nadir görülen klinik bir durumdur. Bu hastalarda aşırı sıvı alımı hiponatremiye neden olmaksızın iyi tolere edilmektedir. Psikojenik polidipsinin tanısında en önemli test su kısıtlama testidir. Tedavi etiyoloji ve tablonun ciddiyetine göre değişir. Hafif vakalarda hastanın eğitimi ve su kısıtlaması yeterli olur. Bu yazıda herhangi bir psikiyatrik bozukluğu veya tıbbi bir hastalığı olmayan 20 yaşında bir psikojenik polidipsi olgusu sunduk. Polidipsiye yaklaşımda ayırıcı tanının önemi vurguladık.

Anahtar kelimeler: Psikojenik polidipsi, kompülsif su içme, dürtü kontrol bozuklukları


Anahtar kelimeler


Psikojenik polidipsi, kompülsif su içme, dürtü kontrol bozuklukları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.88553

Referanslar


Ergin H, Semiz S, Dağdeviren E. Psikojenik polidipsi: bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2006; 49: 319-21.

Myers KM, Smith MS: Psychogenic polydipsia in a patient with anorexia nervosa. J Adolesc Health Care. 1985; 6:404-406.

Delva NJ and Crammer JL. Polydipsia in Chronic Psychiatric Patients. British Journal of Psychiatry. 1988; 152, 242-245.

Bremner AJ and Regan A. Intoxicated by Water. British Journal of Psychiatry. 1991; 158, 244-250.

Illowsky BP and Kirch DG. Polydipsia and Hyponatremia in Psychiatric Patients. Am J. Psychiatry. 1988; 145: 675-683.

Sklar AH, Schrier RW. Central nervous system mediators of vasopressin release. Physiol Rev. 1983;63:1243-1280

Cemeroğlu AP, Büyükgebiz A: Psychogenic diabetes insipidus in toddlers with compulsive bottle-drinking: not a rare entity. J Pediatr Endocrinol Metab. 2002; 15:93-94.

Horev Z, Cohen AH: Compulsive water drinking in infants and young children. Clin Pediatr. 1994; 33:209-213.

Costanzo ES, Antes LM, Christensen AJ. Behavioral and medical treatment of chronic polydipsia in a patient with schizophrenia and diabetes insipidus. Psychosomatic Medicine. 2004; 66:283–86.

Altındağ A, Yanık M, Nebioğlu M. Bipolar Bozuklukta Psikojenik Polidipsi: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2004; 14:79-82.

Eren İ, Kulaksızoğlu IB, Akkaş S ve ark: Psikojenik aşırı su içme: Konversiyon bozukluğu belirtisi mi? Bir olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi. 1996; 36(1):12-16.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.