DIGOXIN TOXICITY IN THERAPEUTIC SERUM LEVELS

Ugur Arslantas, Sinan Yildirim, Mehtap Kaynakci Bayram, Aynur Yurtseven, Tolga Cimen, Mehmet Dogan, Ekrem Yeter
1.611 605

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı terapötik seviyede digoksin seviyesi olan hastalarda digoksin toksisitesi ve risk faktörlerini araştırmak. Metot: Başvuru sırasında digoksin seviyesi 1,4 ng/mL’nin üzerinde ve 2,0 ng/mL’nin altında olan 95 hasta klinik belirti ve elektrokardiyografi kayıtları göz önüne alınarak toksisite olan ve toksisite olmayan olarak iki gruba ayrıldı. Klinik ve laboratuar verileri iki grup arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm hastalar digoksin kullanma endikasyonu açısından değerlendirildiğinde 56 hasta (58,9%) sadece sol kalp yetersizliği, 32 hasta (33,6%) atriyal fibrilasyon ve 20 hasta (21%) her iki durum için kullanıyorlardı. 17 hastada (17,9%) ise digoksin kullanımının net bir nedeni, bulunamadı. Toksik ve toksik olmayan grup arasında yaş, cinsiyet, koroner arter hastalığı dışındaki medikal öykü ve laboratuar bulguları açısından fark yoktu. Sadece koroner arter hastalığı öyküsü anlamlı şekilde toksik grupta fazla saptandı (p:0,008). Atriyal fibrilasyon (p<0,001) dışında toksik ve toksik olmayan hastalar arasında fark yoktu. Sonuç: Bu çalışmada 17 (17,9%) hastada digoksin kullanımı için net bir endikasyon saptanamamıştır. Uygunsuz digoksin kullanımı istenmeyen yan etkilerin artışına sebep olabilir ve eğitim programları uygunsuz kullanımı azaltabilir. Klinisyenler toksisite belirtilerinin 2,0 ng/mL’nin altında olabileceğinin farkında olmalı ve toksisite koroner arter hastalığı öyküsü ve atriyal fibrilasyon varlığında daha olasıdır

Anahtar kelimeler


Digoksin, toksisite, intoksikasyon, serum digoksin düzeyleri

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.10244

Referanslar


Uretsky BF, Young JB, Shahidi FE, Yellen LG, Harrison MC, Jolly MK. Randomized study assessing the effect of digoxin withdrawal in patients with mild to moderate chronic congestive heart failure: results of the PROVED trial. PROVED Investigative Group. J Am CollCardiol 1993; 22: 955-62.

Packer M, Gheorghiade M, Young JB, Costantini PJ, Adams KF, Cody RJ, et al. Withdrawal of digoxin from patients with chronic heart failure treated with angiotensin-converting-enzyme inhibitors. RADIANCE Study. N Engl J Med 1993; 329: 1-7.

The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure. The Digitalis Investigation Group. N Engl J Med 1997; 336: 525-33.

Ahmed A, Rich MW, Love TE, Lloyd-Jones DM, Aban IB, Colucci WS, et al. Digoxin and reduction in mortality and hospitalization in heart failure: a comprehensive post hoc analysis of the DIG trial. Eur Heart J 2006; 27: 178-86.

Gheorghiade M, Braunwald E. Reconsidering the role for digoxin in the management of acute heart failure syndromes. Jama 2009; 302: 2146-7.

Hussain Z, Swindle J, Hauptman PJ. Digoxin use and digoxin toxicity in the post-DIG trial era. J Card Fail 2006; 12: 343-6.

See I, Shehab N, Kegler SR, Laskar SR, Budnitz DS. Emergency department visits and hospitalizations for digoxin toxicity: United States, 2005 to 2010. Circ Heart Fail 2014; 7: 28-34.

Miura T, Kojima R, Sugiura Y, Mizutani M, Takatsu F, Suzuki Y. Effect of aging on the incidence of digoxin toxicity. Ann Pharmacother 2000; 34: 427-32

JS B, MA K. Tintinalli's Emergency Medicine, A Comprehensive Study Guide. In Digitalis Glycosides, ed. T J, pp. 1260-4. New York: McGraw Hill; 2010.

Kirilmaz B, Saygi S, Gungor H, Onsel Turk U, Alioglu E, Akyuz S, Asgun F, Tengiz I, Ercan E. Digoxin intoxication: An old enemy in modern era. J Geriatr Cardiol 2012; 9: 237-42.

Borron SW, Bismuth C, Muszynski J. Advances in the management of digoxin toxicity in the older patient. Drugs Aging 1997; 10: 18-33.

Passmore AP, Johnston GD. Digoxin toxicity in the aged. Characterising and avoiding the problem. Drugs Aging 1991; 1: 364-79.

Gheorghiade M, Adams KF, Jr., Colucci WS. Digoxin in the management of cardiovascular disorders. Circulation 2004; 109: 2959-64.

Beller GA, Conroy J, Smith TW. Ischemia-induced alterations in myocardial (Na+ + K+)-ATPase and cardiac glycoside binding. J Clin Invest 1976; 57: 341-50.

Whitbeck MG, Charnigo RJ, Khairy P, Ziada K, Bailey AL, Zegarra MM, et al. Increased mortality among patients taking digoxin--analysis from the AFFIRM study. Eur Heart J 2013; 34: 1481-8.

Corley SD, Epstein AE, DiMarco JP, Domanski MJ, Geller N, Greene HL, et al. Relationships between sinus rhythm, treatment, and survival in the Atrial Fibrillation Follow-Up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) Study. Circulation 2004; 109: 1509-13.

Biteker M, Duman D, Dayan A, Can MM, Tekkesin AI. Inappropriate use of digoxin in elderly patients presenting to an outpatient cardiology clinic of a tertiary hospital in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars 2011; 39: 365-70.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.