38 Haftalık Gebede Suisid Amaçlı Demir Zehirlenmesi: Olgu Sunumu

Celalettin Soyalp, Zakir Arslan
1.530 449

Öz


Demir preparatlarının doğum öncesi ve sonrası dönemde, demir eksikliği proflaksisinde sıklıkla kullanılması nedeniyle hamilelerde demir zehirlenmesi en çok karşılaşılan zehirlenme olguları arasında ikinci sıklıkta görülmektedir. Akut olarak fazla miktarda demir alımı çoklu organ hasarı, anne ve fetüs ölümüne yol açabilen acil bir durumdur. 18 yaşında ve 38 haftalık gebe bir hasta acil servise suisid amaçlı yüksek doz demir preparatı alımı nedeniyle getirildi. İlaç alımının üzerinden 6,5 saat geçen ve asemptomatik olmasına rağmen elementer demirin vücut kütlesine oranı 36,8 mg/kg ve serum demir düzeyi 585 μg/dL olarak bulunan olgumuz sezeryana alındı ve kendisine şelasyon tedavisi başlandı. Sonuç olarak gebelikte karşılaşılabilecek akut demir zehirlenmesi hem anne hem de fetüsün hayatını tehlikeye sokabilmektedir. Bu yüzden en erken tanı ve müdahale gerektirir. Çalışmamızda bu olgunun müdahalesi literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Demir,  zehirlenme, gebelik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.07389

Referanslar


Geraci MJ, Heagney H. Iron overdose during pregnancy: Case and treatment review. IJCM 2012; 3:715-721.

Göynümer G, Sav NS, Sümbül M. Gebelikte demir kullanımı ve hematolojik yansımaları. Perinatoloji Dergisi 2004;12(4):168-72.

Tran T, Wax JR, Philput C, Steinfeld JD, Ingardia CJ. Intentional iron over dose in pregnancy- management and out¬come. J Emerg Med 2000;18(2):225-8.

Honca M, Şahin Ş. Gebelikte Yüksek Doz Demir Alımına Bağlı Zehirlenme. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(4):207-210.

Ling LI, Hornfeldt CS, Winer IP. Absorption of iron after experimental overdose of che¬wable vitamins. Am J Emerg Med1991;9:24-6.

Lozoff B, Georgieff MK. Iron deficiency and brain development. Semin Pediatr Neurol 2006;13(3):158-65.

Ryan TP, Aust SD. The role of iron in oxygen-mediated toxicities. Critic Rev Toxicol 1992;22:119-41.

Spanierman C, Tarabar A. Iron Toxicity in Emergency Medicine. 2011. http://emedicine.medscape.com/article/815213-overview.

Mills KC, Curry SC. Acute iron poisoning. Emerg Med Clın North Am 1994;12:397-413.

Curry SC, Braitberg G. Poisoning in pregnancy. In: Foley MR, Strong T, eds. Obstetric Intensive Care. Philadelphia, WB Saunders; 1997, 347-67.

American Academy of Clinical Toxicology, Euro¬pean Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists: Position Paper: Whole Bowel Irri¬gation. J Toxicol Clin Toxicol 2004;42:843-54.

Porter JB. Concepts and goals in the management of transfusional iron overload. Am J Hematol 2007;82(12 Suppl):1136-9.

Fine JS. Iron poisoning. Curr Probl Pediatr 2000;30:71-90.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.