Ameloblastomanın Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Enes Güngör
1.053 325

Öz


Ameloblastomalar, radiküler kistlerden sonra çenelerde en sık görülen lokal agresif odontojenik tümörlerdir.  Genelde hayatın 3.-5. dekatlarında görülmesinin yanı sıra türleri arasında yer alan unikisitik ameloblastomalar 2.-3. dekatlarda görülür. Tümörün radyografik olarak değerlendirilmesi lezyonun ön tanısında oldukça önemlidir. Unikistik ameloblastoma dişlerde kök rezorpsiyonu ve yer değiştirmeye yol açabilen, expansif tarzda büyüyen sınırları düzgün bir tümördür. Bu bilgiler ışığında unikistik  ameloblastomanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile elde edilen görüntülerin aksiyal ve koronal kesitlerinde çene içerisindeki lokalizasyonunu değerlendirmeyi amaçladık. Bu olgu sunumunda 2009-2011 yılları arası fakültemize başvuran ve biyopsi raporuna göre unikistik ameloblastoma teşhişi konan 4 hastanın Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile elde edilen radyolojik görüntülerin farklı kesitlerini değerlendirdik. Ayrıca iki boyutlu panoramik görüntülerde unikistik ameloblastomanın çene içerisindeki lokalizasyonu analiz edildi. Genel itibariyle unikistik ameloblastomanın Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile değerlendirilmesinde farklı kesitlere göre mandibulada kortikal devamlılığın bozulduğu saptandı. Ameloblastomaların çene kemiğinde şiddetli rezorbsiyonlara neden olarak çok geniş hacimlere ulaşabilmekte, bu nedenle iki boyutlu radyografik değerlendirmeler hatalı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu tip geniş lezyonların Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile değerlendirilmesi faydalı sonuçlar vermektedir.

Anahtar Kelimeler: konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, unikistik ameloblastoma, kortikal devamlılık


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.84011

Referanslar


Li TJ, Wu YT, Yu SF, Yu GY. Unicystic ameloblastoma. Am J Surg Pathol 2000;24(10):1385-92.

Cihangiroğlu M, Akfırat M, Yıldırım H. CT and MRI findings of ameloblastoma in two cases. Neuroradiology. 2002;44: 434-7.

Nakamura N,Mitsuyasu T, Higuchi Y,et al. Growth characterics of Ameloblastoma involving the inferior alveolar nevre: a clinical and histopathologic study, Oral surg oral med oral pathol oral radiol Endod2001; 91:557-62.

Curi MM, Dib LL, Pinto DS. Management of solid ameloblastoma of the jaws with liquid nitrogen spray cryosurgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84:339-44.

Philipsen HP, Reichert PA :Unicystic ameloblastoma :A review of 193 cases from the literature, oral oncol, 1998; 34:317-25.

De Vos, J. Casselman, G. R. J. Swennen: Cone-beam computerized tomography (CBCT) imaging of the oral and maxillofacial region: A systematic review of the literature. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2009; 38: 609–625.

Zöller JE, Neugebauer J. Cone-beam volumetric imiaging in dental, oral and maxillofacial medicine: Fundamentals, diagnostics and treatment planning.Quintessence publishing co.(Germany). 2008:20-35.

Masthan KM, Anitha N, Krupaa J, Manikkam S. Ameloblastoma. J Pharm Bioallied Sci. 2015 ; 7: 167–170.

Miyamato CT, Brady LW, Markoe A, Salinger D. Ameloblastoma of the jaw Treatment with radiation therapy and a case report. Am J Clin Oncol. 1991;14(3):225-30.

Hollows P,Fasanmade A, Hayter JP. Ameloblastoma – a diagnostic problem. Br Dent J 2000;188(5):243-4.

Ferretti C,Polakow R,Coleman H. Recurrent ameloblastoma:Report of 2 cases. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:800-4.

Regezi J A, Sciubba JJ. Oral Pathology. Clinical pathologic correlations 3rd Edition.W.B. Saunders Company 1999; 323-335.

Filizzola AI, Bartholomeu-dos-Santos TC, Pires FR Ameloblastomas: clinicopathological features from 70 cases diagnosed in a single oral pathology service in an 8-year period. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014;19(6):556-61.

Jones S P,Ghali G E,Lowe B.Eichstaedt M. Large maxillary mass in a child. J Oral Maxillofac Surg 2001;59:1057-61.

Kaplan I, Manor I, Yahalom R, Hirshberg A. Central giant cell granulomaassociated with centralossifying fibroma of the jaws: a clinicopathologic study.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007;103(4):35-41.

Koçak-Berberoglu H, Çakarer S, Brki_c A, Gurkan-Koseoglu B, Altug-Aydil B, Keskin C. Three-dimensional cone-beam computed tomography for diagnosis of keratocystic odontogenic tumours: evaluation of four cases. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012;17:1000-1005.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.