Savaş Mağdurlarında Nekrotizan Pnömoni: İki Olgu Sunumu

Ibrahim Koc, Abdülaziz Kaya, Yusuf Dogan, Serdar Dogan
1.636 525

Öz


Nekrotizan pnömoni toplum kökenli pnömoni seyri sırasında akciğer parankiminin nekroze olması sonucu gelişir. Pnömonisi olan hastada ateşin uzun süre devam etmesi ve klinik tablonun bozulması şüphe uyandırmalıdır. Kavitasyonla seyretmesi, tedaviye geç cevap vermesi ve kültürde çoğunlukla üreme olmaması hem tüberküloz gibi kavitasyonla seyreden hastalıklar arasında ayırıcı tanıda hem de tedavide problem oluşturmaktadır. Burada Suriye’de iç savaştan kaçarken nekrotizan pnömoni gelişen iki olgu sunulmaktadır. İlk olgu otuzlu yaşlarda yağmur altında ıslandıktan sonra nekrotizan pnömoni gelişen ve yaklaşık 3 ay tedavi alan bir bayan olgu, ikincisi ise altmış yaşında pnömoni gelişen ve iki ay tedavi alan bir erkek olgudur.

Anahtar kelimeler: Kavite, Nekroz, Pnömoni


Anahtar kelimeler


Kavite, Nekroz, Pnömoni

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.62782

Referanslar


Chen KC, Su YT, Lin WL, Chiu KC, Niu CK. Clinical analysis of necrotizing pneumonia in children: three-year experience in a single medical center. Acta Paediatr Taiwan 2003;44:343-8.

Hacimustafaoglu M, Celebi S, Sarimehmet H, Gurpinar A, Ercan I. Necrotizing pneumonia in children. Acta Paediatr 2004;93:1172-7.

Chen CH, Huang WC, Chen TY, Hung TT, Liu HC. Massive necrotizing pneumonia with pulmonary gangrene. Ann Thorac Surg 2009; 87: 310-1.

Reimel BA, Krishnadasen B, Cuschieri J, Klein MB, Gross J, Jones KR. Surgical management of acute necrotizing lung infections. Can Respir J 2006;13:369-73.

Tsai YF, Ku YH. Surgical treatment of 26 patients with necrotizing pneumonia. Eur Surg Res 2012;47:13-8.

Evans B, MacKenzie I, Malata C, Coonar A. Successful salvage right upper lobectomy and flap repair of trachea-esophageal fistula due to severe necrotizing pneumonia. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009;9:896-8.

Tsai YF, Ku YH. Necrotizing pneumonia: a rare complication of pneumonia requiring special consideration. Curr Opin Pulm Med 2012;18:246-52.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.