Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi

MKU Med J MKU Med J
4.658 346

Öz


Cilt/Vol 6       Sayı/Number 22       Mart/March 2015

 

 

p.ISSN: 1308 – 7185

e.ISSN: 2149-3103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ

MEDICAL JOURNAL OF MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını

Medical Journal of the Mustafa Kemal University

 

 

 

 

 

Yılda 4 kez yayınlanır.

Makale gönderim adresi: mkutipdergi@gmail.com

www.mkumedicaljournal.com


 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ

Medical Journal of Mustafa Kemal University

 

Mustafa Kemal Üniversitesi adına sahibi

Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya

 

Baş Editör:

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Önlen

 

Editörler:

Doç. Dr. Faruk Hilmi TURGUT

Doç. Dr. Bilge Bülbül ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Erhan YENGİL

Yrd. Doç. Dr. Recep DOKUYUCU

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Dekanlığı

Tarafından yayınlanmaktadır.

 

Dil Editörleri:

Prof. Dr. Mehmet Rami HELVACI

Yrd. Doç. Dr. Raziye Keskin KURT

 

Hazırlık ve Baskı:

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Biyoistatistik Danışman:

Prof. Dr. Cahit ÖZER

Prof. Dr. Tacettin İNANDI

Doç. Dr. Nazan SAVAŞ

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Enver Sedat Borazan

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Sekreteri

p.ISSN: 1308 – 7185

                                                                                   e.ISSN: 2149-3103

 

Dergi Sekreterliği:

Yrd. Doç. Dr. Ümit Sertan ÇÖPOĞLU

Dr. İbrahim ORTANCA

Dr. Gökhan DEMİRKIRAN

Arş. Gör. Hatice DOĞAN

 

Yılda 4 kez yayınlanır.

 

Makale gönderim adresi: www.mkumedicaljournal.com

         mkutipdergi@gmail.com

 

Yazışma Adresi:

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dekanlığı

31100 Antakya/HATAY

Tel : (326) 2455114

Faks: (326) 2455305


İlk ve Acil Yardım

Dr. Mehmet Duru (Hatay)

Dr. Ali Karakuş (Hatay)

Dr. Mustafa Şahan (Hatay)

 

Adli Tıp

Dr. Mustafa Arslan (Hatay)

Dr. Cem Zeren (Hatay)

 

Aile Hekimliği

Dr. Cahit Özer  (Hatay)

Dr. Erhan Yengil (Hatay)

 

Anatomi

Dr. Senem Erdoğmuş (Hatay)

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr. Selim Turhanoğlu (Hatay)

Dr. Çağla Özbakış Akkurt (Hatay)

Dr. Işıl Davarcı (Hatay)

Dr. Sedat Hakimoğlu (Hatay)

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr. Mustafa Aras (Hatay)

 

Biyofizik

Dr. İbrahim Kahraman (Hatay)

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. İbrahim Şilfeler (Hatay)

Dr. Fatmagül Başarslan (Hatay)

Dr. Ünal Uluca (Diyarbakır)

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Dr. Asena Ç. Doğramacı (Hatay)

Dr. Özlem Ekiz (Hatay)

Dr. Bilge Bülbül Şen (Hatay)

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Ömer F. Kökoğlu (K.Maraş)

Dr. Yusuf Önlen (Hatay)

Dr. Ömer Evirgen (Hatay)

Dr. Sabahattin Ocak (Hatay)

Dr. Vicdan Motor (Hatay)

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Dr. Hayal Güler (Hatay)

Dr. M. Turgut Yıldızgören (Hatay)

 

Fizyoloji

Dr. Cahit Bağcı  (Gaziantep)

Dr. Cemil Tümer (Hatay)

Dr. Ramazan Bal (Gaziantep)

Dr. Şeniz Demiryürek (Gaziantep)

Dr. Tuncer Demir (Gaziantep)

Dr. Fatih Sefil (Hatay)

Dr. Recep Dokuyucu (Hatay)

Dr. Mehmet Aydın (Gaziantep)

 

Genel Cerrahi

Dr. Sacid A. Çoban (Gaziantep)

Dr. Mustafa Uğur (Hatay)

Göğüs Hastalıkları

Dr. Sebahat Genç (Hatay)

Dr. Ersin Şükrü Erden (Hatay)

Göz Hastalıkları

Dr. Ali Keskin (Kayseri)

Dr. Hüseyin Öksüz (Hatay)

Dr. Özgür İlhan (Hatay)

 

Halk Sağlığı

Dr. Tacettin İnandı (Hatay)

Dr. Nazan Savaş (Hatay)

Dr. Nilgün Ulutasdemir (G.Antep)

 

Histoloji Ve Embriyoloji

Dr. Ayşe Yıldırım (Hatay)

Dr. Ahmet Nacar (Ankara)

 

İç Hastalıkları

Dr. Mehmet Rami Helvacı (Hatay)

 

İç Hastalıkları-Endokrinoloji

Dr. Cumali Gökçe (Hatay)

Dr. İhsan Üstün (Hatay)

 

İç Hastalıkları-Gastroenteroloji

Dr. Mehmet Demir (Hatay)

 

İç Hastalıkları-Hematoloji

Dr. Hasan Kaya (Hatay)

Dr. Orhan Ayyıldız (Diyarbakır)

Dr. Mehmet Gündoğdu (Erzurum)

Dr. İmdat Dilek (Ankara)

 

İç Hastalıkları-Nefroloji

Dr. Faruk Hilmi Turgut (Mersin)

 

İç Hastalıkları-Tıbbi Onkoloji

Dr. Celaletdin Camcı  (Gaziantep)

Dr. Alper Sevinç (Gaziantep)

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Ali Ulvi Hakverdi (Hatay)

Dr. Dilek Benk Şilfeler (Hatay)

Dr. Raziye Keskin Kurt (Hatay)

Dr. Ali Baloğlu (İzmir)

 

Kalp - Damar Cerrahisi

Dr. İyad Fansa (Hatay)

 

Kardiyoloji

Dr. Nihat Şen  (Hatay)

Dr. A. Burak Akçay (Hatay)

Dr. Mustafa Kurt (Hatay)

 

Kulak Burun Boğaz

Dr. Ertap Akoğlu (Hatay)

Dr. Cengiz Çevik (Hatay)

Dr. Şemsettin Okuyucu (Hatay)

 

Nöroloji

Dr. Taşkın Duman (Hatay)

Dr. İsmet Murat Melek (Hatay)

Dr. Esra Okuyucu (Hatay)

Nükleer Tıp

Dr. Ebuzer Kalender (Hatay)

Dr. Füsun Aydoğdu (Hatay)

 

Ortopedi Ve Travmatoloji

Dr. Aydıner Kalacı (Hatay)

Dr. Yunus Doğramacı (Hatay)

Dr. Hasan Hallaçeli (Hatay)

 

Parazitoloji

Dr. Gülnaz Çulha (Hatay)

Dr. Özlem M. Kaya (Hatay)

 

Plastik, Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi

Dr. Metin Temel (Hatay)

 

Radyoloji

Dr. Sinem Karazincir (Hatay)

Dr. Nesrin Atcı (Hatay)

Dr. Hanifi Bayaroğulları (Hatay)

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. M. Hanifi Kokaçya (Hatay)

Dr. Ümit Sertan Çöpoğlu (Hatay)

Dr. Haluk Savaş (Gaziantep)

 

Tıbbi Biyokimya

Dr. Ali Özcan (Hatay)

Dr. Zafer Yönden (Hatay)

Dr. Sedat Motor (Hatay)

Dr. Oğuzhan Özcan (Hatay)

Dr. Ramazan Akça (Bursa)

 

Tıbbi Biyoloji

Dr. Bülent Göğebakan (Hatay)

Dr. Müzeyyen İzmirli (Hatay)

 

Tıbbi Farmakoloji

Dr. Süleyman Oktar (Konya)

Dr. Harun Alp (Hatay)

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

Dr. Burçin Özer (Hatay)

Dr. Melek İnci (Hatay)

Dr. Nizami Duran (Hatay)

Dr. Erkan Yula (İzmir)

 

Tıbbi Patoloji

Dr. Mehmet Yaldız (Hatay)

Dr. Esin Atik Doğan (Hatay)

Dr. Hasan Gökçe (Hatay)

Dr. Tümay Özgür (Hatay)

 

Üroloji

Dr. Ahmet Namık Kiper (Hatay)

Dr. Mürsel Davarcı (Hatay)

Dr. Sadık Görür (Hatay)

Dr. Kerem Gözükara (Hatay)

 

 


 

 

Editörden,

Değerli Okuyucularımız, Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi (MKUTD)’nin Haziran 2015 sayısını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Yeni sayımızda yayınlanan özgün araştırma ve olgu sunumlarını okumaktan keyif alacağınızı ümit ediyoruz.

Bilimin önemli yapıtaşlarından birisi olan çalışmaların değerlendirilip bilim dünyasına katılımında aracılık yapan dergicilik sisteminde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi olarak 5. yılımızı doldurmuş olmanın sevincini yaşamaktayız. İlk sayısı 2010 yılında yayınlanan dergimizde emeği geçen tüm editör ve yazarlarımıza en içten dileklerimizle teşekkürler ediyoruz.

Dergimiz "çift-hakem" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırma, derleme ve olgu sunumları değerlendirilerek hakem görüşleri doğrultusunda uygun görülenleri yayınlamaktadır.

Dergimize yazı göndererek, karşılıksız olarak hakemlik yaparak ve yazılarımıza atıfta bulunarak katkıda bulunan tüm Dergi dostlarımıza teşekkür ediyor, ilgi ve desteklerinin devamını diliyoruz. Dergimizin makale kabul ve değerlendirme sisteminde Tübitakla yaptığımız anlaşma doğrultusunda, yayınlanan yazılara Doi sağlanması başlamış olup Dergi Park sitesindeki sayfamızdan (www.mkumedicaljournal.com) online sistem aracılığıyla bilime katkı amaçlı yazılarınızı beklemekteyiz. Dergimizin 2015-Ulusal Katkı Değeri: 0,222’dir.

Saygılarımla,

 

Yrd. Doç. Dr. Recep DOKUYUCU

Mustafa Kemal Üniversitesi

Tıp Dergisi Editörü

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.