Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimlerinin Doğum Şekline Yönelik Tercihleri Ve Bunları Etkileyen Faktörler

Beril Yuksel, Murat Polat, Ali Seven, Suna Kabil Kucur, Halime Sencan, Nuh Mehmet Erbakirci, Nadi Keskin, Hilmi Koputan
1.626 440

Öz


Giriş: Hekimlerin hastalar üzerinde yönlendirici olabilmeleri nedeniyle, hekimlerin hangi doğum yöntemini tercih ettiğini etkileyen sebepleri ortaya koyabilmek son derece önemlidir. Bu nedenle çalışmamızda hastanemizdeki doktorların kendileri veya eşleri için hangi doğum yöntemini tercih ettiklerini ve altında yatan sebepleri sorgulamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından 49 erkek ve 50 kadın doktora anket soruları yöneltildi. Çocuğu olanların daha önceki doğum şekilleri, çocuğu olmayanların ise ileride hangi doğum şeklini tercih etmek istedikleri ve nedenleri soruldu. Çocuğu olanlar için daha önce tercih ettikleri doğum şeklini değiştirmek isteyip istemedikleri, değiştirmek isteyenlere ise sebebi soruldu.

Bulgular: Tüm katılımcıların %61,6’sı sezaryeni, %38,4’ü vajinal doğumu tercih ettiğini belirtti. Erkek doktorların %65,3’ü eşleri için sezaryen, %34,7’si de vajinal doğumu; kadın doktorların ise %58’i sezaryen, %42’si ise vajinal doğumu tercih ettiklerini belirtti. Sezaryen tercih sebepleri irdelendiğinde; kadınlarında %31’i tıbbi endikasyon nedenli iken, %34.4’ü daha kolay bir doğum şekli olduğunu düşünmesini, %62’si de vajinal doğuma bağlı oluşabilecek komplikasyonlardan korkmasını öne sürdü. Erkek grubunda ise %65,6’sı “vajinal doğuma bağlı yenidoğanda oluşabilecek komplikasyonlardan korktuklarını”, %40,6’sı “daha kolay bir doğum şekli olduğunu”, %28,1’i  “daha az ağrılı bir doğum şekli olduğunu” düşündüğünü belirtti.

Sonuç: Hekimler arasındaki sezaryen tercih oranı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 raporunda belirtilen ve Türkiye ortalaması olan %48,1’in oldukça üzerindedir. Bizim çalışmamızda sezaryen tercihinde en sık neden olarak “vajinal doğuma bağlı yenidoğanda oluşabilecek komplikasyon korkusu“ her iki grupta ilk sırada yer almaktadır. Sonuç olarak çalışmamızda çıkan bu veriler hekimlerin bile vajinal doğum konusunda aslında çok da bilimsel temellere dayanmayan korkularının olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doktor, sezaryen, tercih, vajinal doğum


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.92136

Referanslar


Richard P, James A. The cesarean birth epidemic: trends, causes and solution. American Journal Obstetric Gynecology 1996;175:369-74.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.

Yumru E, Davas İ, Baksu B, Altındaş A, Mert M. 1995-1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000;8:3-4.

Çiçek N, Gezginç K. Operatif doğumlar: sezaryen , “Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi”, (Ed. Çiçek N, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A.). Ankara: Güneş Kitabevi; 2004. s.394-6.

Spurrett P, Cook CM. Why we choose cesarean section: a prospective study. Australian and New Zealand Journal Obstetric and Gynecology 1997;76: 448-52.

Hopkins K. Are Brazilian woman really choosing to deliver by cesarean?. Social Science & Medicine 2000;51:725-40.

Akyol A, Gonen Yağcı Ş, Tekirdağ A. Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması. JOPP Derg 2011; 3:55-63.

Gözükara F, Eroğlu K. İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;32–46.

Rosen M, Dickinson J. Vaginal birth after cesarean section: meta-analysis for indicators of success. Obstetrics and Gynecology 1990;76:865-69.

Localio AR, Lawthers AG, Bengtson JM. Ralationship between malpractice claims and cesarean delivery. JAMA. 1993;269:366-73.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.