BİLATERAL OPTİK DİSK DRUZENİ VE PAPİLÖDEM AYIRICI TANISINDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİNİN YERİ: ÜÇ OLGU NEDENİYLE

Fatih Mehmet Adibelli, Okan Toygar, Tugba Goncu, Ali Akal, Mutlu Cihan Daglioglu, Ibrahim Taskin
1.835 566

Öz


Optik disk druzeni, optik sinir cismi içinde hiyalin benzeri kalsifik materyalin birikmesiyle oluşur. Bilateral olgular papilödem ile karışabilir. Bu çalışmada bilateral optik disk druzenli üç hastanın klinik bulguları optik koherens tomografi sonuçları ile birlikte değerlendirilmekte ve optik koherens tomografinin optik disk drusen ve papilödem ayırıcı tanısındaki önemini vurgulanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Optik disk druzeni, optik koherens tomografi, papilödem


Anahtar kelimeler


Optik disk druzeni, optik koherens tomografi, papilödem

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.19802

Referanslar


Söylev MF, Saatçi AO, Arsan AK, Kaynak S, Duman S, Ergin M. Optik disk druze¬ninin komplikasyonları ve birlikte görüldüğü oküler ve sistemik hastalıklar. Ret-Vit. 1996; 1:457-62.

Auw-Haedrich C, Staubach F, Witschel H. Optic disk drusen. Surv Ophthalmol.2002 Nov-Dec;47(6):515-32.

Şahin A, Cingü AK, Ari Ş, Çinar Y, Çaça İ. Bilateral optic disc drusen mimicking papilledema. J Clin Neurol. 2012; 8:151–4.

Tatlipinar S, Kadayifçilar S, Bozkurt B, Gedik S, Karaagaoglu E, Orhan M, Irkeç M. Polarimetric nerve fi ber analysis in patients with visible optic nerve head drusen. J Neuroophthalmol. 2001 Dec;21(4):245-9.

Savini G, Bellusci C, Carbonelli M, et al. Detection and quantification of retinal nevre fiber layer thickness in optic disc edema using Stratus OCT. ArchOphthalmol 2006;124:1111-7.

Brena MD, Diehl ML, Johnson LN, et al. Using optical coherence tomography (OCT) to differentiate between optic nerve head drusen and optic disc edema. Poster present date: 2007 ARVO Annual Meeting; May 8, 2007; Fort Lauderdale.

A. Öner, A. Ağadayı, N. Sinim. Optik disk ödemi ve optik disk druseni ayırımında spektral domain optik kohorens tomografi kullanılması. Ret-Vit 2015;23(2):141-4.

Ocakoglu O, Ustundag C, Koyluoglu N, Oguz V, Kendiroqlu G, Ozkan S. Long term follow-up of retinal nerve fiber layer thickness in eyes with optic nerve head drusen. Curr Eye Res 2003; 26(5):277–80.

Johnson LN, Diehl ML, Hamm CW, Sommerville DN, Petroski GF. Differentiating optic disc edema from optic nerve head drusen on optical coherence tomography. Arch Ophthalmol 2009; 127:45-9.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.