Psödotümör Serebri Kliniği İle Gelen Spinal Kitle Olgusu

Ümmü Aydoğmuş, Cahide Yılmaz, Ömer Bektaş, Alev Güven, Birce Dilge Taşkın, Zeynep Selen Karalök, Tülin Revide Şaylı
1.040 376

Öz


Medulla spinalis tümörleri, kafa içi basınç artış sendromunun nadir nedenleri arasındadır ve kafa içi basınç artışı spinal tümörlü hastalarda nadiren görülmektedir. Hastamız olan erkek çocuk, baş ağrısı şikâyetiyle başvurmuş ve hastamıza papil ödemi bulgularıyla psödotümör serebri ön tanısı konulmuştur. Ancak hastanın beyin omurilik sıvısında protein artışının saptanması üzerine çekilen spinal manyetik rezonans görüntüleme ile spinal tümör (grade 4 medulloblastom) tanısı konmuştur. Bu olgu ile artmış intrakranial basınç bulguları ile başvuran ve nörolojik defisiti olmayan hasta grubunda da medulla spinaliste kitle tespit edilebileceğine dikkat çekmek istedik.

Anahtar kelimeler: baş ağrısı, psödotümör serebri, spinal kitle


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.50057

Referanslar


Kutluk T, Varan A, Kafali C, Hayran M, Soylemezoglu F, Zorlu F, et al. Pediatric intramedullary spinal cord tumors: a single center experience. Eur Journal of Paediatr Neurol 2015;19:41-7.

Friedman DI. The pseudotumor cerebri syndrome. Neurol Clin 2014;32:363-96.

Schwyzer R, Schiller PW. Hormone-receptor-relationships: synthesis and characteristics of N-epsilon-dansyllysine 21-adrenocorticotropin-(1-24)-tetrakosipeptide. Helv Chim Acta 1971;54:897-904.

Aref D, Croul S. Medulloblastoma: recurrence and metastasis. CNS Oncol 2013;2:377-85.

Peretz B, Sarnat H, Kharouba J. Chemotherapy induced dental changes in a child with medulloblastoma: a case report. J Clin Pediatr Dent 2014;38:251-4.

Kosmorsky GS. Idiopathic intracranial hypertension: pseudotumor cerebri. Headache 2014;54:389-93.

Esher RJ, Fleischman AI, Lenz PH. Blood and liver lipids in torpid and aroused little brown bats, Myotis lucifugus. Comp Biochem Phys A 1973;45:933-8.

Porter A, Lyons MK, Wingerchuk DM, Bosch EP. Spinal cord astrocytoma presenting as "idiopathic" intracranial hypertension. Clin Neurol Neurosurg 2006;108:787-9.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.