SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN NÖROPATİK AĞRI: OLGU SUNUMU EŞLİĞİNDE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Ayhan Koseoglu, Mustafa Ozgur
1.644 1.010

Öz


Spinal anestezi subaraknoid aralığa düşük doz lokal anestezik enjeksiyonu ile hızlı ve derin duyu ve motor blok oluşturması nedeniyle klinik olarak sık kullanılan bir tekniktir. Spinal anestezi uygulamalarında yönteme ve anestezik maddelere bağlı olarak bir takım komplikasyonlar görülebilmektedir. İntratekal anestezi uygulamalarının neden olduğu nörolojik komplikasyonlar arasında en sık görüleni ise radikülopatilerdir. Bu olgu sunumunda spinal anestezi sonrası meydana gelen ve uzun süredir geçmeyen ve nöropatik komponentler içeren bel ağrısı şikayeti ile başvuran hastaya uyguladığımız tedavi yaklaşımını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı, Spinal anestezi, Nörolojik komplikasyon

Anahtar kelimeler


Nöropatik ağrı, Spinal anestezi, Nörolojik komplikasyon

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.37970

Referanslar


Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, Larson CP. Klinik Anesteziyoloji (LANGE), 3. Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi, 2004:260-269.

Erdine S, Ozyalcın SN, Raj PP, Heavner J, Aldemir T, Yucel A. Rejyonal Anestezi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2005:159-184.

Horlocker TT. Complications of regional anesthesia and acute pain management. Anesthesiol Clin 2011;29(2):257-78.

Auroy Y, Narchi P, Messiah A, Litt L, Rouvier B, Samii K. Serious complications related to regional anesthesia: results of a prospective survey in France. Anesthesiology 1997; 87(3):479-86.

Viitanen H, Porthan L, Viitanen M, Heula AL, Heikkila M. Postpartum neurologic symptoms following single-shot spinal block for labour analgesia. Acta Anaesthiol Scand 2005;49(7):1015-22.

Selander D, Dhuner KG, Lundborg G. Peripheral nerve injury due to injection needles used for regional anesthesia. An experimental study of the acute effects of needle point trauma. Acta Anaesthesiol Scand 1977; 21(3):182-8.

Aldrete JA. Neurologic deficits and arachnoiditis following neuroaxial anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2003;47(1):3-12.

Gray P. Pregabalin in the management of central neuropathic pain. Expert Opin Pharmacother. 2007;8(17):3035-41.

Ramos GC, Gamos EC. Neuropathic pain after epidural needle trauma. Rev Bras Anestesiol 2008;58(4):380-6.

Troels SJ. Anticonvulsants in neuropathic pain: rationale and clinical evidence. Eur J Pain 2002;6:61-8.

Serpell MG; Neuropathic pain study group. Gabapentin in neuropathic pain syndromes: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Pain 2002;99(3):557-66.

Levendoglu F, Ogun CO, Ozerbil O, Ogün TC, Ugurlu H. Gabapentin is a first line drug for the treatment of neurophatic pain in spinal cord injury. Spine 2004;29(7):743-51.

Baastrup C, Finnerup NB. Pharmacological management of neuropathic pain following spinal cord injury. CNS Drugs 2008;22(6):455-75.

Tzellos TG, Papazisis G, Amaniti E, Kouvelas D. Efficacy of pregabalin and gabapentin for neuropathic pain in spinal-cord injury: an evidence-based evaluation of the literatüre. Eur J Clin Pharmacol 2008;64(9):851-8.

Tan E. Nöropatik ağrı tanı ve tedavi kılavuzu. 1.Baskı, İstanbul:Cortex iletişim hizmetleri, 2009:50-51.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.