Nadir Bir Acil Hemodiyaliz Endikasyonu; Ciddi Metabolik Alkaloz

Mustafa Yaprak, Önder Karahallı, Zeki Kemeç, Ramazan Dayanan, Cumali Çelik, Emel Yaprak, Zeynep Aktağ, Mustafa Cirit
1.278 276

Öz


Öz

Akut böbrek yetersizliğinde acil hemodiyaliz (HD) endikasyonları arasında hiperkalemi, hipervolemi, metabolik asidoz, üremik, hiperkalsemi, hiperürisemi, hiperfosfatemi, metabolik alkaloz, hiponatremi ve zehirlenmeler sayılabilir. Metabolik alkalozda plazma HCO3- düzeyindeki yükselme genellikle gastrointestinal sistem veya idrarla hidrojen kaybı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda ciddi metabolik alkalozun HD ile tedavi edildiği bir olgu sunulmuştur. 40 yaşında kadın halsizlik nedeniyle acil servise başvurdu. Hastanın ağır metabolik alkalozu mevcuttu. Hastaya öncelikle izotonik infüzyonu 120 cc/saatten başlandı.Ekokardiyografi ve idrar bulguları ile hastada klorür tedavisine dirençli (volüm açığı olmayan) metabolik alkaloz düşünüldü. Hasta asetozolamid tedavisiyle birlikte HD’e alındı. Takibinde hastanın kan gazı kısmen düzeldi. Sonuç olarak; Metabolik alkaloz tedavisinin temelini altta yatan hastalığın tedavisi ile sıvı elektrolit dengesinin sağlanması oluşturur. Konservatif önlemler ile metabolik alkaloz kontrol altına alınamazsa hemodiyaliz etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.77619

Referanslar


http://www.tsn.org.tr/folders/file/akut_bobrek_yetmezliginde_diyaliz_tedavisi.pdf

Rose BD, Post TW: Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders, 5th ed, Mc Graw-Hill, New York, 2001, pp. 559-564.

Gürsu M, Öztürk S, Aydın Z, Uzun S, Kazancıoğlu R: Ağır Metabolik Alkalozla Seyreden Bir Pseudo-Bartter Olgusu. Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 18, (3), 2009, 136-139

Beers MH, Berkow R: Merck Manual of Diagnosis and Therapy.N.J.,Whitehouse Station 1999;161-162

Sabatini S, Kurtzman NA: The maintenance of metabolic alkalosis: Factors which decrease bicarbonate excretion. Kidney Int 1984; 25:357.

Batlle DC: Segmental characterization of defects in collecting tubule acidification. Kidney Int 1986;30:546

Rose BD, Treatment of metabolic alkalosis. www.uptodate.com

Schrier RW, Çev. Ed. Süleymalar G: Nefroloji El Kitabı 6. baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007 S:57-59.

John Feehally, Jürgen Floege, Richard J Johnson. Comprehensive Clinical Nephrology. Philadelphia; P, Mosby Elsevier,2007;165.

Palmer BF, Alpern RJ. Metabolic alkalosis. J Am Soc Nephrol 1997; 8:1462.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.